Upgrade ze systému Windows XP na systém Windows Vista

Tento článek se zabývá dostupnými možnostmi instalace při upgradu ze systému Windows XP na systém Windows Vista. Způsob upgradu závisí na odpovědi na následující tři otázky:

  • Vlastníte kopii pro upgrade nebo plnou kopii systému Windows Vista? Odpověď naleznete na přední straně balení systému Windows Vista nebo v online potvrzení o nákupu.

    V případě kopie pro upgrade můžete nainstalovat systém Windows Vista pouze pokud již vlastníte vyhovující verzi systému Windows 2000, Windows XP nebo Windows Vista s licencí. V případě plné kopie můžete jednak provést upgrade (tam, kde je to možné), nebo můžete provést čistou instalaci systému Windows Vista a to i v případě, že na počítači není nainstalován žádný operační systém.

  • Umožňuje verze systému Windows, aktuálně nainstalovaná na vašem počítači, provést upgrade na zakoupenou verzi systému Windows Vista? Nápovědu pro rozhodovní, zda provést upgrade nebo čistou instalaci, naleznete v tabulce dále v tomto tématu.

  • Přejete si zachovat osobní soubory, nastavení a programy?

    Při upgradu zůstanou vaše osobní soubory, nastavení a programy zachovány. Pokud zvolíte čistou instalaci systému Windows Vista, nebudou vaše osobní soubory, nastavení a programy zachovány. Informace o tom, jak obnovit soubory po provedení čisté instalace, naleznete na stránce Jak obnovit osobní soubory po provedení vlastní instalace , která je dostupná online.

Budete se také možná muset rozhodnout, zda nainstalujete 32bitovou nebo 64bitovou verzi systému Windows Vista. Další informace získáte v části 32bitové a 64bitové Windows: nejčastější dotazy.

Upozornění

  • Pokud máte kopii pro upgrade na 32bitovou verzi systému Windows Vista, je třeba zahájit upgrade systému v době, kdy je spuštěna existující verze systému Windows.

  • Pokud použijete kopii pro upgrade na 64bitovou verzi systému Windows Vista k upgradu 64bitové verze systému Windows XP Professional, je třeba provést čistou instalaci systému Windows Vista.

Pokyny pro provedení upgradu nebo čisté instalace naleznete v tématu Instalace a reinstalace systému Windows.

Další informace o instalaci a upgradu 32bitových verzí systému Windows získáte na stránce Možnosti instalace systému Windows Vista (32-bit), dostupné v režimu online.

Jaké jsou možnosti instalace?

V následujících tabulkách naleznete možnosti instalace při upgradu ze systému Windows XP na systém Windows Vista.

Windows XP Home Edition na Postup
Windows XP Home Edition na

Windows Vista Home Basic

Postup

Upgrade

Windows XP Home Edition na

Windows Vista Home Premium

Postup

Upgrade

Windows XP Home Edition na

Windows Vista Business

Postup

Upgrade

Windows XP Home Edition na

Windows Vista Ultimate

Postup

Upgrade

Windows XP Home Edition na

Windows Vista (64bitové verze)

Postup

Čistá instalace

Windows XP Professional (32bitová verze) na Postup
Windows XP Professional (32bitová verze) na

Windows Vista Home Basic

Postup

Čistá instalace

Windows XP Professional (32bitová verze) na

Windows Vista Home Premium

Postup

Čistá instalace

Windows XP Professional (32bitová verze) na

Windows Vista Business

Postup

Upgrade

Windows XP Professional (32bitová verze) na

Windows Vista Ultimate

Postup

Upgrade

Windows XP Professional (32bitová verze) na

Windows Vista (64bitové verze)

Postup

Čistá instalace

Windows XP Professional x64 Edition na Postup
Windows XP Professional x64 Edition na

Windows Vista Home Basic

Postup

Čistá instalace

Windows XP Professional x64 Edition na

Windows Vista Home Premium

Postup

Čistá instalace

Windows XP Professional x64 Edition na

Windows Vista Business

Postup

Čistá instalace

Windows XP Professional x64 Edition na

Windows Vista Ultimate

Postup

Čistá instalace

Windows XP Professional x64 Edition na

Windows Vista (64bitové verze)

Postup

Čistá instalace

Windows XP Tablet PC Edition na Postup
Windows XP Tablet PC Edition na

Windows Vista Home Basic

Postup

Čistá instalace

Windows XP Tablet PC Edition na

Windows Vista Home Premium

Postup

Čistá instalace

Windows XP Tablet PC Edition na

Windows Vista Business

Postup

Upgrade

Windows XP Tablet PC Edition na

Windows Vista Ultimate

Postup

Upgrade

Windows XP Tablet PC Edition na

Windows Vista (64bitové verze)

Postup

Čistá instalace

Windows XP Media Center 2002 Edition na Postup
Windows XP Media Center 2002 Edition na

Windows Vista Home Basic

Postup

Čistá instalace

Windows XP Media Center 2002 Edition na

Windows Vista Home Premium

Postup

Čistá instalace

Windows XP Media Center 2002 Edition na

Windows Vista Business

Postup

Čistá instalace

Windows XP Media Center 2002 Edition na

Windows Vista Ultimate

Postup

Čistá instalace

Windows XP Media Center 2002 Edition na

Windows Vista (64bitové verze)

Postup

Čistá instalace

Windows XP Media Center 2004 Edition na Postup
Windows XP Media Center 2004 Edition na

Windows Vista Home Basic

Postup

Čistá instalace

Windows XP Media Center 2004 Edition na

Windows Vista Home Premium

Postup

Upgrade

Windows XP Media Center 2004 Edition na

Windows Vista Business

Postup

Čistá instalace

Windows XP Media Center 2004 Edition na

Windows Vista Ultimate

Postup

Upgrade

Windows XP Media Center 2004 Edition na

Windows Vista (64bitové verze)

Postup

Čistá instalace

Windows XP Media Center 2005 Edition na Postup
Windows XP Media Center 2005 Edition na

Windows Vista Home Basic

Postup

Čistá instalace

Windows XP Media Center 2005 Edition na

Windows Vista Home Premium

Postup

Upgrade

Windows XP Media Center 2005 Edition na

Windows Vista Business

Postup

Čistá instalace

Windows XP Media Center 2005 Edition na

Windows Vista Ultimate

Postup

Upgrade

Windows XP Media Center 2005 Edition na

Windows Vista (64bitové verze)

Postup

Čistá instalace

Před upgradem zkontrolujte kompatibilitu hardwaru

Před upgradem byste měli zkontrolovat kompatibilitu hardwaru. Přejděte na stránku Windows Vista Upgrade Advisor (Poradce pro upgrade na systém Windows Vista) na webu společnosti Microsoft. Případně můžete během upgradu spustit program Upgrade Advisor klepnutím na odkaz Ověřit kompatibilitu v režimu online na stránce Instalace systému Windows.

Upgrade ze systému Windows XP Home Edition na systém Windows Vista (32bitová verze)

Máte-li nainstalovanou verzi systému Windows XP Home Edition, můžete pomocí upgradu nebo čisté instalace nainstalovat následující verze systému Windows Vista: Home Basic, Home Premium, Business a Ultimate.

Upgrade ze systému Windows XP Professional na systém Windows Vista (32bitová verze)

Máte-li nainstalovanou verzi systému Windows XP Professional, můžete provést upgrade na verzi Windows Vista Business nebo Windows Vista Ultimate. Čistou instalaci můžete provést u následujících verzí systému Windows Vista: Home Basic, Home Premium, Business a Ultimate.

Upgrade ze systému Windows XP Tablet PC Edition na systém Windows Vista (32bitová verze)

Máte-li nainstalovanou verzi systému Windows XP Tablet PC Edition, můžete provést upgrade na verzi Windows Vista Business nebo Windows Vista Ultimate. Čistou instalaci můžete provést u následujících verzí systému Windows Vista: Home Basic, Home Premium, Business a Ultimate.

Upgrade ze systému Windows XP Media Center Edition na systém Windows Vista (32bitová verze)

Máte-li nainstalovanou verzi systému Windows XP Media Center Edition 2004 nebo Windows XP Media Center Edition 2005, můžete provést upgrade na verzi Windows Vista Home Premium nebo Windows Vista Ultimate.

Máte-li nainstalovanou verzi Windows XP Media Center Edition 2002, Windows XP Media Center Edition 2004 nebo Windows XP Media Center Edition 2005, můžete provést čistou instalaci následujících verzí systému Windows Vista: Home Basic, Home Premium, Business a Ultimate.

Upgrade ze 64bitové verze systému Windows XP Professional na 64bitovou verzi systému Windows Vista

Můžete použít kopii pro upgrade na 64bitovou verzi systému Windows Vista. Musíte však provést čistou instalaci.

Pokyny pro provedení čisté instalace naleznete v tématu Instalace a přeinstalace systému Windows.

Další informace o instalaci a upgradu 64bitových verzí systému Windows získáte na stránce Možnosti instalace systému Windows Vista (64bitová verze) , dostupné v režimu online.

Upgrade z 32bitové verze systému Windows XP na 64 bitovou verzi systému Windows Vista

Upgrade z 32bitové verze systému Windows XP na 64 bitovou verzi systému Windows Vista není možný. Můžete však pomocí kopie pro upgrade na systém Windows Vista provést čistou instalaci 64bitové verze systému Windows Vista.

Pokyny pro provedení čisté instalace naleznete v tématu Instalace a přeinstalace systému Windows.

Další informace o instalaci a upgradu 64bitových verzí systému Windows získáte na stránce Možnosti instalace systému Windows Vista (64bitová verze) , dostupné v režimu online.

Varování

  • Instalaci spustíte vložením disku DVD s 64bitovou verzí systému Windows Vista do diskové jednotky počítače a restartováním počítače. Instalaci 64bitové verze systému Windows Vista je nutné spustit z disku 64bitové verze systému Windows Vista, protože instalace systému Windows na 32bitové verzi systému Windows nepoběží.