Použití brány firewall, která nebyla systémem Windows nalezena

Brána firewall pomáhá zabránit počítačovým podvodníkům nebo škodlivému softwaru (například červům) v získání přístupu k počítači prostřednictvím sítě nebo Internetu. Brána firewall může rovněž zabránit tomu, aby počítač odesílal škodlivý software do jiných počítačů.

Systém Windows kontroluje, zda-li má počítač nainstalovanou a zapnutou bránu firewall, a stav brány firewall zobrazuje v Centru zabezpečení systému Windows. Jestliže fungující brána firewall není nalezena, systém Windows na to upozorní oznámením zobrazeným v oznamovací oblasti. Jestliže je počítač chráněn branou firewall a upozornění se stále zobrazuje, je možné, že systém Windows bránu firewall nenalezl nebo brána firewall neohlásila svůj stav systému Windows. Nechcete-li dále zobrazovat upozornění, postupujte podle následujících kroků: Tento postup byste měli provést pouze v případě, pokud jste si jisti, že je počítač chráněn branou firewall.

Chcete-li stanovit, že používáte bránu firewall, kterou systém Windows nemůže nalézt, postupujte takto:

Jestliže je počítač připojen k doméně, nastavení zabezpečení mohou být spravovaná správcem sítě a Centrum zabezpečení nezobrazí stav zabezpečení ani nezašle upozornění.

  1. Otevřete ovládací panel Centrum zabezpečení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Zabezpečení a potom klepnutím na položku Centrum zabezpečení.

  2. Pod položkou Brána firewall klepněte na odkaz Ukázat dostupné možnosti.

  3. V dialogovém okně Centrum zabezpečení systému Windows klepněte na možnost Používám vlastní řešení brány firewall a budu jej sledovat sám. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení. Centrum zabezpečení zobrazí nastavení brány firewall jako Není sledováno a upozornění o bráně firewall se nebudou dále zobrazovat.

Poznámky

  • Odkaz Ukázat dostupné možnosti není k dispozici, jestliže je u položky Brána firewall uvedeno Zapnuto.

  • Jestliže počítač používá hardwarovou bránu firewall, je možné přidat další vrstvu zabezpečení zapnutím brány Windows Firewall nebo jiné softwarové brány firewall.