Použití antivirového softwaru, který nebyl systémem Windows nalezen

Antivirový software pomáhá chránit počítač proti virům a dalším bezpečnostním hrozbám. Systém Windows pravidelně kontroluje, zda je antivirový program v počítači nainstalován, zda je spuštěn a zda je aktuální. Stav antivirového softwaru je zobrazen v Centru zabezpečení systému Windows. Systém Windows však nerozpozná všechny antivirové programy a některé antivirové programy neoznamují systému Windows svůj stav.

Zobrazují-li se bezpečnostní oznámení o antivirovém softwaru, ačkoliv máte antivirový software nainstalovaný a aktuální, můžete tato upozornění vypnout následujícím postupem. Tento postup byste měli provést pouze v případě, pokud máte jistotu, že je v počítači nainstalována plná a aktuální verze antivirového programu a že je zapnuto prověřování v reálném čase, které kontroluje každý soubor před jeho otevřením nebo použitím.

Chcete-li určit, že používáte antivirový program, který systém Windows nemůže nalézt, postupujte takto:

Jestliže je počítač připojen k doméně, nastavení zabezpečení mohou být spravovaná správcem sítě a Centrum zabezpečení nezobrazí stav zabezpečení ani nezašle upozornění.

  1. Otevřete ovládací panel Centrum zabezpečení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Zabezpečení a potom klepnutím na položku Centrum zabezpečení.

  2. Klepněte na položku Ochrana proti malwaru a potom klepněte v části Ochrana proti virům na odkaz Ukázat dostupné možnosti.

  3. V dialogovém okně Centra zabezpečení systému Windows klepněte na položku Používám vlastní antivirový program a budu jej sledovat sám. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

    Centrum zabezpečení zobrazí nastavení antivirové ochrany jako Není sledováno a upozornění o antivirovém softwaru se nebudou déle zobrazovat.

Poznámka

  • Odkaz Ukázat dostupné možnosti není k dispozici, pokud je u položky Antivirová ochrana uvedeno Zapnuto.