Použití funkcí usnadnění přístupu v aplikaci Windows Media Center

Aplikace Windows Media Center pracuje s následujícími funkcemi usnadnění přístupu systému Windows Vista: programy Narrator, Lupa a službou DVS (Descriptive Video Services). Můžete použít program Narrator pro převod textu na řeč, upravit zobrazení pomocí programu Lupa a aktivovat službu DVS pro televizní vysílání.

Použití programu Narrator

Program Narrator je nástroj systému Windows Vista pro převod textu na mluvené slovo a je určen pro nevidomé nebo slabozraké uživatele. Nástroj Narrator čte obsah obrazovky: obsah aktivního okna, možnosti nabídky nebo napsaný text.

Aplikace Windows Media Center obsahuje základní navigační podporu programu Narrator a dalších nástrojů pro čtení obsahu obrazovky, které pracují se sadou Active Accessibility 2.0. Informace o používání programu Narrator v systému Windows Vista a v aplikaci Windows Media Center naleznete v tématu Poslech hlasitého čtení textu programem Narrator.

Použití programu Lupa

Program Lupa je vizuální nástroj systému Windows Vista, který usnadňuje čtení obrazovky zrakově postiženým uživatelům. Pomocí tohoto nástroje vytvoříte samostatné okno, ve kterém se zobrazí zvětšená část obrazovky.

Aplikace Windows Media Center podporuje program Lupa a další nástroje pro čtení obsahu obrazovky (obrazovkové lupy), které pracují se sadou DirectX, sadou multimediálních rozhraní API zabudovaných do operačních systémů Windows.

Informace o používání programu Lupa v systému Windows Vista a v aplikaci Windows Media Center naleznete v tématu Zvětšování položek na obrazovce (program Lupa).

Aktivace služby DVS

Služba DVS poskytuje zrakově postiženým uživatelům doplňující informace o obsahu obrazovky. Služba DVS není k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti služby DVS ve vaší oblasti získáte od poskytovatele televizních služeb.

Pokud počítač není vybaven televizním tunerem, k přehrávání a nahrávání televizního vysílání v aplikaci Windows Media Center budete potřebovat volitelný analogový nebo digitální televizní tuner.

  1. Na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly, klepněte na možnost nastavení, dále na možnost Televize a potom klepněte na možnost Zvuk.

  2. Ve skupinovém rámečku Zvuk vyberte pomocí tlačítek + a - na obrazovce položku Duální vysílání.

    Tím se aktivuje služba DVS. Kanál duálního vysílání může obsahovat doplňující hlasovou stopu s mluveným komentářem, službou DVS nebo překladem cizího jazyka.

  3. Po provedení změn se klepnutím na příkaz Uložit vrátíte na obrazovku Nastavení televize.