Použití obrázků jako spořiče obrazovky

Můžete vytvořit vlastní spořič obrazovky, který v době, kdy počítač není aktivně používán, zobrazuje vybrané obrázky a videozáznamy jako prezentaci.

  1. Otevřete ovládací panel Nastavení spořiče obrazovky klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a přizpůsobení, klepnutím na položku Individuální nastavení a potom na položku Spořič obrazovky.

  2. V seznamu Spořič obrazovky klepněte na položku Fotografie.

  3. Pokud chcete určit umístění obrázků, které chcete použít k vytvoření spořiče obrazovky, nebo upravit rychlost prezentace, klepněte na tlačítko Nastavení. Po provedení změn klepněte na tlačítko Uložit.

  4. Klepněte na tlačítko OK.

Zlepšete vzhled spořiče obrazovky.

Pro zlepšení vzhledu spořiče obrazovky (včetně témat a přechodů) budete potřebovat dosáhnout mezisoučtu 3.0 v kategorii Grafika nástroje Windows Experience Index. Některá témata také vyžadují, aby grafická karta vašeho počítače podporovala funkci Vertex Shader 2.0. Pro využití všech možností prezentace budete potřebovat výkonnou grafickou kartu. Další informace naleznete v tématu Způsoby zlepšení výkonu počítače.