Použití počítače bez obrazovky (optimalizace pro nevidomé)

Systém Windows má mnoho funkcí, díky kterým lze použít počítač bez obrazovky. Text na obrazovce lze například přečíst pomocí programu Narrator a systém Windows může popsat činnost na obrazovce.

Tyto funkce lze zapnout a jejich nastavení lze upravit na ovládacím panelu Centrum usnadnění přístupu na stránce Používat počítač bez obrazovky.

  1. Otevřete stránku Používat počítač bez obrazovky klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Usnadnění přístupu, klepnutím na položku Centrum usnadnění přístupu a potom klepnutím na odkaz Používat počítač bez obrazovky.

  2. Vyberte možnosti, které chcete používat:

    • Zapnout nástroj Narrator. Tato možnost nastaví spuštění programu Narrator při vašem přihlášení k systému Windows. Program Narrator nahlas čte text na obrazovce a popisuje některé události (například zobrazení chybové zprávy), ke kterým dojde, když používáte počítač.

    • Zapnout funkci Popis zvuku. Tato možnost nastaví spuštění funkce Popis zvuku při vašem přihlášení k systému Windows. Funkce Popis zvuku popisuje dění na videozáznamech.

    • Vypnout všechny nadbytečné animace. Tato možnost vypne animační efekty, například efekty postupného blednutí, při zavírání oken nebo jiných prvků.

    • Jak dlouho mají dialogová okna oznámení systému Windows zůstat otevřená? Tato možnost nastaví, jak dlouho bude oznámení na obrazovce zobrazeno, než se zavře.