Používání počítače bez myši a klávesnice (alternativní vstupní zařízení)

Systém Windows obsahuje dvě funkce, které vám pomohou používat počítač bez myši a klávesnice: Rozpoznávání řeči (umožňuje použít při práci v systému Windows hlasové příkazy) a program Klávesnice na obrazovce (umožňuje zadávat text výběrem znaků na obrazovce).

Tyto funkce lze zapnout a jejich nastavení lze upravit na ovládacím panelu Centrum usnadnění přístupu na stránce Používat počítač bez myši nebo klávesnice.

  1. Otevřete stránku Používat počítač bez myši a klávesnice klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Usnadnění přístupu, klepnutím na položku Centrum usnadnění přístupu a potom klepnutím na položku Používat počítač bez myši nebo klávesnice.

  2. Vyberte možnosti, které chcete používat:

    • Používat funkci Klávesnice na obrazovce. Tato možnost nastaví spuštění programu Klávesnice na obrazovce při vašem přihlášení k systému Windows. Program Klávesnice na obrazovce zobrazí vizuální klávesnici se všemi standardními klávesami. Klávesy můžete vybrat pomocí myši nebo jiného ukazovacího zařízení, nebo je můžete stisknout na standardní klávesnici.

    • Používat rozpoznávání řeči. Tato možnost dovolí ovládání počítače hlasem. Do mikrofonu můžete nahrát příkazy, kterým bude počítač rozumět a reagovat na ně, a také můžete nadiktovat text. Další informace o nastavení funkce rozpoznávání řeči naleznete v tématu Nastavení rozpoznávání řeči