Počítač lze lépe zabezpečit vytvořením hesla spořiče obrazovky, které po spuštění spořiče obrazovky uzamkne počítač. Heslo spořiče obrazovky je stejné heslo, které uživatel používá při přihlášení k systému Windows.

Poznámka

  • Nemáte-li heslo systému Windows, nemůžete následující kroky provést. Informace o tom, jak vytvořit heslo pro systém Windows, naleznete v tématu Ochrana počítače pomocí hesla.

  1. Otevřete ovládací panel Nastavení spořiče obrazovky klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a přizpůsobení, klepnutím na položku Individuální nastavení a potom na položku Spořič obrazovky.

  2. Zaškrtněte políčko Při pokračování zobrazit úvodní obrazovku, nastavte dobu, po jejímž uplynutí se má spořič obrazovky spustit, a klepněte na tlačítko Použít. (Zvolte dobu čekání, která není tak dlouhá, aby během ní mohla neoprávněná osoba počítač používat, ale ani tak krátká, aby se při krátké nečinnosti uživatele spořič obrazovky spustil a uzamknul počítač.)

    Pokud je zapnuta funkce Rychlé přepínání uživatelů, zaškrtněte políčko Při pokračování zobrazit přihlašovací obrazovku.