Skupina uživatelů je sada uživatelských účtů, které mají práva na stejné úrovni zabezpečení. Uživatelské skupiny se někdy označují jako skupiny zabezpečení.

Uživatelský účet může být členem jedné nebo více skupin. Dvě nejběžnější uživatelské skupiny jsou standardní uživatelská skupina a skupina správců, ale existují i další. Uživatelský účet je často nazýván podle uživatelské skupiny, ve které se nachází (například účet ve standardní uživatelské skupině se nazývá standardní účet). Pokud máte účet správce, může vytvářet vlastní uživatelské skupiny, přesouvat účty z jedné skupiny do druhé a přidávat nebo odebírat účty z různých skupin. Při vytváření vlastní skupiny uživatelů můžete rozhodnout, jaká práva jí přiřadíte.

Vytvoření uživatelské skupiny

Poznámka

 • Tyto kroky nelze provést v systémech Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic ani Windows Vista Home Premium.

 1. Otevřete konzolu Microsoft Management Console klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, zadáním textu mmc do pole Hledat a potom stisknutím klávesy ENTER. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. V levém podokně klepněte na položku Místní uživatelé a skupiny.

  Postup v případě, že se nezobrazí položka Místní uživatelé a skupiny

  Není-li položka Místní uživatelé a skupiny zobrazena, nebyl pravděpodobně do konzoly MMC přidán příslušný modul snap-in. Chcete-li jej nainstalovat, postupujte takto:

  1. V okně konzoly MMC klepněte na nabídku Soubor a vyberte příkaz Přidat nebo odebrat modul snap-in.

  2. Klepněte na položku Místní uživatelé a skupiny a potom klepněte na tlačítko Přidat.

  3. Klepněte na položku Místní počítač a potom klepněte na tlačítko Dokončit.

  4. Klepněte na tlačítko OK.

 3. Poklepejte na složku Skupiny.

 4. Klepněte na možnost Akce a potom na volbu Nová skupina.

 5. Napište název skupiny a její popis.

 6. Klepněte na tlačítko Přidat a potom zadejte název uživatelského účtu.

 7. Klepněte na tlačítko Kontrola jmen a potom klepněte na tlačítko OK.

 8. Klepněte na tlačítko Vytvořit.