Téměř ke všemu, co v počítači děláte, potřebujete program. Pokud například chcete nakreslit obrázek, musíte použít program pro kreslení nebo malovaní. Pro napsání dopisu musíte použít program pro zpracování textu. Pro prozkoumání internetu musíte použít program s názvem webový prohlížeč. Pro systém Windows jsou k dispozici tisíce programů.

Spuštění programu

Nabídka Start je branou ke všem programům v počítači. Chcete-li otevřít nabídku Start, klepněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start . Levé podokno v nabídce Start obsahuje malý seznam programů včetně prohlížeče Internetu, e‑mailového programu a naposledy použitých programů. Chcete-li program spustit, klepněte na něj.
Obrázek nabídky Start se seznamem programů zobrazeným v levém podokně
Program spusťte klepnutím na něj v levém podnokně

Pokud nevidíte program, který chcete otevřít, ale znáte jeho název, zadejte celý jeho název nebo jeho část do pole Hledat ve spodní části levého podokna. Pokud chcete například najít program Windows Fotogalerie, zadejte do pole Hledat foto nebo galerie. V levém podokně se okamžitě zobrazí výsledky hledání. Program v seznamu Programy spustíte tak, že na něj klepnete.

Obrázek výsledků hledání v nabídce Start
V levém podokně jsou zobrazeny programy, které obsahují hledaný pojem

Chcete-li si projít úplný seznam programů, klepněte na tlačítko Start a pak klepněte na příkaz Všechny programy. Další informace naleznete v tématu Nabídka Start (přehled).

Tip

 • Program můžete také spustit otevřením souboru. Otevřením souboru automaticky otevřete program přidružený k souboru. Další informace naleznete v tématu Otevření souboru nebo složky.

Použití příkazů v programech

Většina programů obsahuje desítky nebo dokonce stovky příkazů (akcí), které se používají pro práci s programem. Mnohé z těchto příkazů jsou uspořádány do nabídek. Nabídka v programu zobrazí seznam možností, které jsou k dispozici. Nabídky zůstávají skryté, aby obrazovka nebyla přeplněná, a otevřou se, až když na panelu nabídek, který je umístěn přímo pod záhlavím okna, klepnete na název nabídky. Když například v programu Malování klepnete na panelu nabídek na položku Obrázek, zobrazí se nabídka Obrázek.

Obrázek nabídky Obrázek v programu Malování
Nabídka Obrázek v programu Malování

Chcete-li vybrat některý příkaz uvedený v nabídce, klepněte na něj. Někdy se zobrazí dialogové okno, kde můžete vybrat další možnosti. Pokud příkaz není k dispozici a nelze jej vybrat klepnutím, je zobrazen šedě jako příkaz Oříznutí na obrázku.

Panely nástrojů umožňují přístup k často používaným příkazům ve formě tlačítek nebo ikon. Tyto příkazy se také obvykle zobrazí v nabídkách programu, ale panely nástrojů vám umožňují vybrat příkaz jedním klepnutím. Panely nástrojů se obvykle zobrazí přímo pod panelem nabídek:

Obrázek panelů nástrojů programu WordPad
Panely nástrojů v programu WordPad
Klepnutím na tlačítko na panelu nástrojů provedete příkaz. Například v programu WordPad klepnutí na tlačítko UložitObrázek tlačítka Uložit v programu WordPad uloží dokument. Chcete-li zjistit, co konkrétní tlačítko panelu nástrojů dělá, ukažte na něj ukazatelem myši. Zobrazí se název nebo funkce tlačítka:
Obrázek ukazatele myši nad tlačítkem Tisk v programu WordPad se zobrazený popisem tlačítka
Chcete-li zjistit funkci tlačítka na panelu nástrojů, ukažte na něj ukazatelem.

Další informace naleznete v tématu Používání nabídek, tlačítek, posuvníků a zaškrtávacích políček.

Vytvoření nového dokumentu

Mnoho programů umožňuje vytvořit, upravit, uložit a vytisknout dokumenty. Dokument obecně je jakýkoliv typ souboru, který můžete upravovat. Například soubor programu pro zpracování textu je typ dokumentu stejně jako tabulka, e‑mailová zpráva nebo prezentace. Pojmy dokument a soubor se ale často vzájemně zaměňují. Obrázkům, hudebním klipům nebo videozáznamům, které můžete upravovat, se obvykle říká soubory, přestože technicky jsou to spíše dokumenty.

Některé programy, například WordPad, Poznámkový blok nebo Malování, automaticky otevřou při spuštění programu dokument bez názvu, takže můžete začít hned pracovat. Uvidíte velkou bílou plochu a v záhlaví okna programu obecné slovo, například "Bez názvu" nebo "Dokument".

Obrázek záhlaví okna programu WordPad
Záhlaví okna v programu WordPad

Pokud program při spuštění automaticky neotevře nový dokument, můžete ho otevřít sami.

 • V programu, ve kterém pracujete, klepněte na nabídku Soubor a pak na příkaz Nový. Pokud je možné v programu otevřít více než jeden typ dokumentu, budete muset typ vybrat ze seznamu.

Uložení dokumentu

Při práci v dokumentu se přidaný text a změny ukládají do paměti RAM (Random access memory) počítače. Ukládání informací do paměti RAM je dočasné. Při vypnutí počítače nebo při ztrátě napájení se informace z paměti RAM vymažou.

Při uložení dokumentu můžete dokument pojmenovat a uložit ho trvale na pevný diskpočítače. Tímto způsobem bude dokument zachován i při vypnutí počítače a příště ho budete moci znovu otevřít.

Uložení dokumentu

 • V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit. Pokud je dokument ukládán poprvé, budete požádáni o zadání názvu a místa, kam má být dokument v počítači uložen.

I když jste dokument již jednou uložili, musíte ho v průběhu práce ukládat. Důvodem je to, že změny, které jste provedli od posledního uložení dokumentu, jsou uloženy v paměti RAM, nikoliv na pevném disku. Ukládejte dokument každých několik minut, abyste předešli neočekávané ztrátě práce způsobené selháním napájení nebo jiným problémem.

Další informace naleznete v tématu Uložení souboru.

Přesouvání informací mezi soubory

Většina programů umožňuje vzájemně sdílet text a obrázky. Můžete například zkopírovat text nebo obrázek z webové stránky v programu Internet Explorer do dokumentu v programu WordPad. Při kopírování přechází informace do dočasné paměti, které se říká schránka. Odtud můžete informaci vložit do dokumentu.

Než začnete přesouvat informace, musíte vědět, jak přepínat mezi otevřenými okny na ploše. Další informace naleznete v tématu Práce s okny.

Zobrazit vše

Postup kopírování a přesouvání textu mezi dokumenty

 1. V dokumentu vyberte text, který chcete zkopírovat nebo přesunout. (Text vyberete přetažením ukazatele přes text. Výběr se zvýrazní.)

 2. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Kopírovat nebo Vyjmout. (Příkaz Kopírovat ponechá informaci v původním dokumentu. Příkaz Vyjmout informaci z dokumentu odstraní.)

 3. Přepněte na dokument, kde se má text zobrazit, a pak klepněte na příslušné místo v dokumentu.

 4. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Vložit. Text lze vložit vícekrát.

Postup kopírování obrázku z webové stránky do dokumentu

 1. Na webové stránce klepněte pravým tlačítkem myši na obrázek, který chcete kopírovat, a pak klepněte na příkaz Kopírovat.

 2. Přepněte na dokument, kde se má obrázek zobrazit, a pak klepněte na příslušné místo v dokumentu.

 3. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Vložit. Obrázek lze vložit vícekrát.

Poznámka

 • Obrázky nelze vkládat do programu Poznámkový blok. Místo toho použijte program WordPad nebo jiný textový procesor.

Vrácení poslední akce zpět

Většina programů umožňuje vrácení provedených akcí nebo chyb. Pokud například neúmyslně odstraníte odstavec v dokumentu programu WordPad, můžete ho obnovit pomocí příkazu Zpět. Pokud v programu Malování nakreslíte čáru, kterou nechcete, vraťte tuto akci zpět a čára zmizí.

Postup vrácení akce

 • V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Zpět.

Získání nápovědy k programu

Téměř všechny programy mají vlastní integrovaný systém nápovědy pro případy, kdy nerozumíte činnosti programu.

Postup vstupu do systému nápovědy programu:

 • V nabídce programu Nápověda klepněte na první položku v seznamu s textem "Zobrazit nápovědu", "Témata nápovědy" a podobně. (Název této položky může být různý.)
  – nebo –
  stiskněte klávesu F1. Ve většině programů se pomocí této klávesy spouští nápověda.

Kromě nápovědy týkající se programu obsahují některá dialogová okna ještě odkazy na nápovědu týkající se jejich specifických funkcí. Pokud uvidíte otazník uvnitř kruhu nebo čtverce nebo barevný podtržený textový odkaz, klepněte na něj a otevře se témata nápovědy.

Odkazy odkazů nápovědy v dialogových oknech a oknech
Odkazy na nápovědu

Další informace naleznete v tématu Získání nápovědy.

Ukončení programu

Chcete-li program ukončit, klepněte na tlačítko ZavřítObrázek tlačítka Zavřít v pravém horním rohu. Nebo v nabídce Soubor klepněte na příkaz Konec.

Nezapomeňte před ukončením programu uložit dokument. Pokud nemáte práci uloženou a pokusíte se program ukončit, program se vás zeptá, zda chcete dokument uložit:

Obrázek dialogového okna programu Malování
Pokud ukončíte program bez uložení práce, zobrazí se se dialogové okno
 • Pokud chcete uložit dokument a pak ukončit program, klepněte na tlačítko Ano.

 • Pokud chcete ukončit program bez uložení dokumentu, klepněte na tlačítko Ne.

 • Pokud klepnete na tlačítko Storno, program se neukončí a vrátíte se zpět.

Instalace a odinstalace programů

Nemusíte používat pouze programy dodané s vaším počítačem, můžete si koupit nové programy na disku CD nebo DVD nebo si můžete programy stáhnout (zdarma či za poplatek) z Internetu.

Instalace programu znamená, že ho přidáte do počítače. Po instalaci se program zobrazí v nabídce Start v seznamu Všechny programy. Některé programy mohou umístit na pracovní plochu zástupce. Další informace naleznete v tématu Instalace programu.