Použití programu Průzkumník softwaru v programu Windows Defender

Program Průzkumník softwaru používejte v programu Windows Defender k zobrazení podrobných informací o softwaru, který je aktuálně spuštěn v počítači a může mít vliv na narušení soukromí nebo zabezpečení počítače. Můžete například vidět, které programy jsou automaticky spuštěny při spuštění systému Windows, a informace tom, jak se tyto programy vzájemně ovlivňují s důležitými programy a službami systému Windows .

Program Průzkumník softwaru vám pomáhá sledovat následující položky:

  • programy automaticky spouštěné po spuštění systému Windows s vědomím nebo bez vědomí uživatele,

  • aktuálně spuštěné programy, což jsou programy, které právě běží na obrazovce nebo v pozadí,

  • programy připojené k síti, což jsou programy nebo procesy, které jsou připojené k síti Internet nebo k domácí či podnikové síti,

  • poskytovatelé služeb Winsock, což jsou programy, které provádějí práce v síti nízké úrovně a komunikační služby pro systém Windows a programy spuštěné v systému Windows. Tyto programy často mívají přístup k důležitým oblastem operačního systému.

Použití programu Průzkumník softwaru k zobrazení softwaru spuštěného v počítači

Program Průzkumník softwaru můžete používat k zobrazení a správě programů, které používáte. K zobrazení a správě programů a jiného softwaru pro všechny uživatele počítače je však nutné zadat heslo nebo oprávnění správce.

  1. Spusťte program Windows Defender klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Defender.

  2. Klepněte na nabídku Nástroje a potom na příkaz Průzkumník softwaru.

  3. V seznamu Kategorie vyberte typ softwaru, který chcete monitorovat. Chcete-li monitorovat software používaný všemi uživateli počítače, klepněte na možnost Zobrazit pro všechny uživatele. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Podrobné principy programu Průzkumník softwaru

Program Průzkumník softwaru zobrazuje základní informace o programech, například název programu, vydavatele a verzi. V závislosti na zvolené kategorii může tento důležitý typ informací prohlížet i uživatel.

Název
Popis

Automatické spuštění

Ukazuje, zda byl program zaregistrován pro automatické spuštění při spuštění systému Windows.

Typ spouštění

Umístění, kde je program zaregistrován pro automatické spuštění při spuštění systému Windows; například v registru nebo ve složce spouštění všech uživatelů.

Dodán s operačním systémem

Ukazuje, zda byl program nainstalován jako součást systému Windows.

Klasifikace

Identifikuje, zda byla provedena analýza programu z hledska rizik pro soukromí uživatele a zabezpečení počítače.

Digitálně podepsán

Označuje, zda byl software podepsán a pokud ano, zda jej podepsal uvedený vydavatel. Pokud ne, doporučujeme nedůvěřovat informaci o vydavateli poskytnuté se softwarem a před rozhodnutím, zda budete důvěřovat softwaru jako takovému, zkontrolovat podrobnější informace.