Konfigurace systému je upřesňující nástroj, který pomáhá identifikovat problémy, jenž mohou bránit správnému spuštění systému Windows. Můžete spustit systém Windows v režimu vypnutých základních služeb a spouštěných programů a postupně je po jednom zapínat. Jestliže se problém neobjeví při vypnuté službě, ale objeví se při jejím zapnutí, bude tato služba pravděpodobně příčinou problému.

Účelem nástroje pro konfiguraci systému je pouze vyhledat a izolovat problémy. Nejedná se o program pro řízení spuštění počítače. Informace o trvalém odstranění nebo vypnutí programů a služeb spouštěných při spuštění počítače získáte v tématu Odinstalace nebo změna programu.

V následující tabulce jsou uvedeny karty a možnosti dostupné v nástroji Konfigurace systému:

Karta Popis
Karta

Obecné

Popis

Vyjmenovává možnosti režimu konfigurace při spuštění:

 • Normální spuštění. Spustí operační systém Windows obvyklým způsobem. Tento režim použijte pro spuštění systému Windows po odstranění problému pomocí dalších dvou režimů.

 • Diagnostické spuštění. Spustí operační systém Windows pouze se základními soubory a ovladači. Tento režim může pomoci vyloučit základní soubory systému Windows jako příčinu problému.

 • Výběrové spuštění. Spustí operační systém Windows se základními službami a ovladači, včetně ostatních služeb a spouštěcích programů, které vyberete.

Karta

Spuštění počítače

Popis

Zobrazí možnosti konfigurace operačního systému a upřesňující nastavení ladění, včetně následujících:

 • Bezpečné spuštění: Minimální. Spustí grafické uživatelské rozhraní (aplikace Windows Explorer) systému Windows v nouzovém režimu, v němž běží pouze nezbytně nutné systémové služby. Práce v síti je zablokována.

 • Bezpečné spuštění: Alternativní prostředí. Spustí Příkazový řádek systému Windows v nouzovém režimu, v němž běží pouze nezbytně nutné systémové služby. Práce v síti a grafické uživatelské rozhraní jsou zablokované.

 • Bezpečné spuštění: Oprava služby Active Directory. Spustí grafické uživatelské rozhraní systému Windows v nouzovém režimu, v němž běží pouze nezbytně nutné systémové služby a služba Active Directory.

 • Bezpečné spuštění: Síť. Spustí grafické uživatelské rozhraní systému Windows v nouzovém režimu, v němž běží pouze nezbytně nutné systémové služby. Práce v síti je povolena.

 • Spuštění bez grafického rozhraní. Při spuštění se nezobrazí úvodní okno systému Windows.

 • Protokol spouštění. Uchovává všechny informace o procesu spouštění v souboru %SystemRoot%Ntbtlog.txt.

 • Základní video. Spustí grafické uživatelské rozhraní systému Windows v minimálním režimu VGA. Místo ovladačů zobrazení speciálně určených pro grafický adaptér počítače se nahrají základní ovladače VGA.

 • Informace o spuštění OS. Zobrazí se názvy ovladačů, které se nahrávají během procesu spuštění.

 • Trvalé nastavení všech položek spouštění. Nesleduje změny provedené v Konfiguraci systému. Možnosti lze změnit později pomocí nástroje Konfigurace systému, ale musí být změněny ručně. Je-li vybrána tato možnost, není možné vrátit zpět provedené změny výběrem možnosti Normální spuštění na kartě Obecné.

Karta

Služby

Popis

Zobrazení seznamu všech služeb, které se spouštějí při spuštění počítače, včetně jejich aktuálního stavu (Spuštěno nebo Zastaveno). Kartu Služby použijte k zapnutí nebo vypnutí jednotlivých služeb v průběhu zjišťování, které služby mohou způsobovat potíže při spuštění.

Chcete-li v seznamu služeb zobrazit pouze aplikace jiných výrobců, vyberte možnost Skrýt všechny služby společnosti Microsoft. Zrušte zaškrtnutí políčka u služby, kterou chcete při dalším spuštění zakázat. Jestliže jste na kartě Obecné zvolili možnost Výběrové spuštění, je třeba na této kartě buď vybrat možnost Normální spuštění nebo zaškrtnout políčko u služby, kterou chcete při dalším spuštění znovu povolit.

Varování

 • Zastavení služeb, které obvykle běží při spuštění, může způsobit špatnou funkčnost některých programů nebo vést k nestabilitě systému. Proto nezastavujte služby v tomto seznamu, pokud nevíte, že nejsou nezbytné pro fungování počítače. Výběrem možnosti Zakázat vše nezastavíte některé bezpečné služby společnosti Microsoft, které jsou nezbytné pro spuštění operačního systému.

Karta

Po spuštění

Popis

Zobrazí se seznam aplikací, které běží při spuštění počítače, včetně jména jejich vydavatele, cesty ke spustitelnému souboru a umístění klíče registru nebo zástupce, kterým se spustí.

Zrušte zaškrtnutí políčka u položky, kterou chcete při dalším spuštění zakázat. Jestliže jste na kartě Obecné zvolili možnost Výběrové spuštění, je třeba na této kartě buď vybrat možnost Normální spuštění nebo zaškrtnout políčko u položky, kterou chcete při dalším spuštění znovu povolit.

Máte-li podezření že aplikace byla ohrožena, prohlédněte si údaje ve sloupci Příkaz a zkontrolujte cestu ke spustitelnému souboru.

Poznámka

 • Zastavení aplikací, které obvykle běží při spuštění, může mít za následek pomalejší spouštění souvisejících aplikací nebo neočekávané chování.

Karta

Nástroje

Popis

Nabízí přehledný seznam diagnostických a jiných rozšiřujících nástrojů, které můžete spustit.

Zobrazit vše

Spuštění systému Windows v diagnostickém režimu

 1. Otevřete dialogové okno Konfigurace systému klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba, klepnutím na panel Nástroje pro správu a potom poklepáním na položku Konfigurace systému. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. Na kartě Obecné klepněte na možnost Diagnostické spuštění a na tlačítko OK, a potom klepněte na tlačítko Restartovat.

  Jestliže se vyskytne problém, je možné, že byly poškozeny základní soubory a ovladače systému Windows. Další informace najdete v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc systému Windows v tématu Oprava spouštění.

  Jestliže se problém neobjeví, použijte režim Výběrové spuštění a pokuste se najít příčinu problému zapnutím a vypnutím jednotlivých služeb a programů při spuštění.

Spuštění systému Windows v režimu Výběrové spuštění

 1. Otevřete dialogové okno Konfigurace systému klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba, klepnutím na panel Nástroje pro správu a potom poklepáním na položku Konfigurace systému. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. Klepněte na kartu Obecné a na možnost Výběrové spuštění. Zrušte zaškrtnutí políček Načíst systémové služby a Načíst položky Po spuštění.

 3. Zaškrtněte políčko Načíst systémové služby, klepněte na tlačítko OK a potom klepněte na tlačítko Restartovat.

 4. Jestliže se problém vyskytuje i po restartování počítače, proveďte jednu nebo obě (je-li to třeba) následující akce:

  Identifikace systémové služby způsobující problém

  1. Klepněte na kartu Služby a na tlačítko Zakázat vše. Potom zaškrtněte políčko u první služby v seznamu a restartujte počítač. Jestliže se problém neobjevuje, můžete vyloučit, že příčinou problému je první služba.

  2. Ponechte první službu vybranou, zaškrtněte políčko u druhé služby a znovu restartujte počítač.

  3. Tento postup opakujte, dokud nezjistíte příčinu problému. Jestliže se vám nepodařilo problém reprodukovat, můžete vyloučit, že by příčinou tohoto problému byly systémové služby. Proveďte následující akci:

  Identifikace položky při spuštění způsobující problém

  1. Klepněte na kartu Obecné a potom zaškrtněte políčko Načíst položky Po spuštění.

  2. Klepněte na kartu Po spuštění a na tlačítko Zakázat vše. Potom zaškrtněte políčko u první položky v seznamu a restartujte počítač. Jestliže se problém neobjevuje, můžete vyloučit, že by příčinou problému byla první položka při spuštění.

  3. Ponechte první položku při spuštění vybranou, zaškrtněte políčko u druhé položky a znovu restartujte počítač. Tento postup opakujte, dokud nezjistíte příčinu problému.

Podrobné informace najdete na stránkách společnosti Microsoft pro odborníky v oblasti IT..