Videofiltry v programu Windows Movie Maker: nejčastější dotazy

Zde jsou uvedeny odpovědi na některé obecné dotazy týkající se videofiltrů.

Zobrazit vše

Co jsou videofiltry a co v programu Windows Movie Maker umožňují?

Videofiltry a zvukové filtry jsou části softwaru, které jsou nainstalovány do počítače a umožňují správně zobrazit a přehrávat videosoubory. Program Windows Movie Maker je využívá, když importujete video a zvuk, zobrazujete náhled projektu ve scénáři nebo na časové ose a publikujete film.

Jak lze do počítače nainstalovat další videofiltry?

Některé programy pro zpracování videa a zvuku instalují filtry během instalace nebo při jejich používání v počítači. Příkladem takových programů, které by mohly nainstalovat filtry, je software pro přehrávání digitálních médií, software pro přehrávání disků DVD, software pro zapisování disků DVD, programy pro úpravy videa a zvuku a softwarové balíčky, které instalují videokodeky a zvukové kodeky.

Jak lze zjistit, zda jsou potíže v programu Windows Movie Maker způsobeny videofiltry?

Některé videofiltry a zvukové filtry nainstalované jinými programy nemusí být kompatibilní s programem Windows Movie Maker. To může způsobovat potíže při importování videa a zvuku, zobrazování náhledu videa a zvuku ve scénáři nebo na časové ose nebo při publikování filmu.

Příznaky potíží s videofiltry a zvukovými filtry v programu Windows Movie Maker mohou být různé. Mezi potenciální potíže s videofiltry patří:

 • Video je během přehrávání nebo při zobrazení náhledu ve scénáři či na časové ose zobrazeno vzhůru nohama nebo je zkreslené.

 • Místo videa se zobrazuje pouze černá plocha beze zvuku.

 • Zvuk se přehrává rychleji nebo zkresleně.

 • Vyskytují se potíže při pokusu o přidání přechodů, efektů nebo titulků.

Připomínáme, že je zde uvedeno pouze několik možných potíží.

Co je vhodné udělat, pokud dochází k potížím s videofiltry v programu Windows Movie Maker?

Pokud se vyskytnou potíže, které by mohly souviset s tím, že videofiltry a zvukové filtry nebyly nainstalovány programem Windows Movie Maker, pokuste se videofiltry v programu Windows Movie Maker vypnout. Vypnutí videofiltrů a zvukových filtrů ovlivní pouze způsob jejich použití (nebo, jako v tomto případě, jejich nepoužití) v programu Windows Movie Maker. Jiné programy pro zpracování videa a zvuku je tedy mohou i nadále používat. Chcete-li filtry zapnout, vypnout nebo obnovit jejich výchozí seznam, proveďte následující akce:

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.

 2. Klepněte na kartu Kompatibilita.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li filtr vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka vedle názvu videofiltru.

  • Chcete-li filtr zapnout, zaškrtněte políčko vedle názvu videofiltru.

  • Výchozí nastavení obnovíte klepnutím na tlačítko Obnovit všechny výchozí hodnoty.

   Pokud obnovíte výchozí nastavení, bude obnovena poslední známá platná konfigurace seznamu a nastavení filtrů.