Nastavení importu videa: nejčastější dotazy

Zde jsou odpovědi na některé obvyklé otázky o nastaveních pro import videa v aplikaci Import Videa

Zobrazit vše

Co je to formát videa?

Vybraný formát videa rozhoduje o typu videosouboru To umožní rozhodnout o typu souboru pro výsledné video, které importujete z digitální videokazety do počítače, pokud použijete aplikaci Import Videa.

Jaké formáty videa můžu vybrat?

Můžete zvolit import videa z videokazety jako soubor typu Formát Windows Media Video (WMV) nebo jako soubor, který používá ve výchozím nastavení formát vašeho zařízení pro digitální video (DV), jakým je například soubor typu Audio Video Interleaved (AVI). Můžete se také rozhodnout nechat aplikaci Import Video, aby vytvořila soubor WMV pro každý klip videokazety. Například, pokud je na videokazetě osm klipů, aplikace Import Videa může vytvořit osm samostatných souborů WMV.

Co je nutné zvážit při výběru formátu videa pro importované video?

Následující seznam nabízí několik věcí k úvaze, při výběru formát videa.

  • Program pro úpravy videa, který plánujete použít pro importované video. Pro import videa vyberte formát videa, který je podporován programem pro úpravy videa, který plánujete použít. Například, pokud program pro úpravy videa podporuje editaci videosouborů typu AVI nebo MPEG-2, vyberte typ AVI Audio Video Interleaved (jeden soubor). Pokud plánujete použití programu pro úpravy videa, který podporuje úpravy souborů typu WMV a plánujete v upravovaném klipu použití individuálních klipů, vyberteWindows Media Video (po jednom souboru pro každou scénu).

  • Plány pro zaznamenání konečného filmu zpět na videokazetu. Pokud plánujete, že nakonec zaznamenáte finální zpracovaný film zpět na kazetu, vyberte typ souboru Audio Video Interleaved (jeden soubor).

  • Dostupné místo na pevném disku. Pokud budete muset importovat velké objemy videa a zvuku, berte v úvahu, kolik místa máte na pevném disku k dispozici. Pokud se například rozhodnete, že importujete video jako soubor typu AVI, jedno hodinové video spotřebuje kolem 13 GB místa na pevném disku, zatímco video o stejné délce, které se importuje a uloží jako soubor typu WMV, zabere asi 1 GB místa na pevném disku.

  • Poměr stran originálního videa na videokazetě. V závislosti na DV kameře a nastaveních kamery v době, kdy jste zaznamenávali na originální video pásku, může být video zaznamenáno v poměru zobrazení 16:9 (široký formát) nebo 4:3 (standardní). Vyberte formát videa a nastavení poměru stran v aplikaci Import Videa, které je totožné se zaznamenaným videem na kazetě.

  • Systémové zdroje počítače. Pokud máte počítač s omezenými systémovými zdroji jako je pomalejší procesor, méně operační paměti RAM nebo pevný disk, který nedisponuje dostatkem volného místa, zvažte spíše import videa jako soubor typu WMV než v souboru typu AVI. Toto může pomoci předejít problémům při importu videa, jako je vypadávání sekvencí jednotlivých snímků videa.

  • Vypuštěné rámce. Pokud plánujete, že akceptujete vypuštění rámců během importu, vyberte typ souboru Audio Video Interleaved (jeden soubor). Pokud se chcete vyhnout vypuštění rámců, zvažte import videa jako soubor typu WMV.

Co rozhoduje o tom, kolik videosouborů se vytvoří, když budu importovat video?

Když se rozhodnete importovat video jako vícenásobné soubory typu WMV, aplikace Import Videa rozpozná prázdná místa ve videu, a vytvoří pro každí klip samostatný soubor typu WMV. Pokud se rozhodnete že budete importovat videokazetu jako jediný soubor typu WMV nebo AVI, video, které importujete z DV kamery se obvykle importuje a ukládá v počítači jako jediný soubor. Nicméně se občas stane, že se vytvoří více než jeden videosoubor, a to z následujících důvodů:

  • Formát videa na kazetě se změnil. Pokud se video na kazetě zpočátku zaznamenávalo s použitím jednoho formátu videa a pak se provedla změna na jiný formát, vytvoří se nový videosoubor pokaždé, když se změní formát zaznamenávaného videa. Například, jestliže byl zaznamenán záznam ve formátu videa NTSC, a pak další část na kazetě je ve formátu PAL, vytvoří se nový videosoubor v okamžiku, kdy záznam přejde z formátu NTSC na PAL

  • Poměr stran videa na kazetě se změnil. Pokud se video na kazetě zpočátku zaznamenávalo s jedním poměrem stran a pak se změnilo na jiný, vytvoří se nový videosoubor pokaždé, když se změní poměr stran u zaznamenávaného videa. Pokud například byla část videa zaznamenána s poměrem stran 16:9 (široký formát) a pak bylo nastavení pro zaznamenávání změněno na 4:3 (standardní), vytvoří se nové video v okamžiku, kdy se zaznamenané video změní z poměru 16:9 na 4:3.