Zobrazení e-mailových zpráv v programu Windows Mail

Nejjednodušší způsob zobrazení e-mailové zprávy v programu Windows Mail je číst ji v podokně náhledu, ve kterém je možné zobrazit obsah zprávy, aniž by se zpráva otevřela v samostatném okně. Nebo chcete-li zobrazit větší část zprávy bez posouvání, můžete ji namísto toho otevřít v samostatném okně.

  1. Spusťte program Windows Mail klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Mail.

  2. Klepněte na e-mailovou složku (například Doručená pošta) obsahující zprávu, kterou chcete číst.

  3. Proveďte jednu z následujících akcí:

    • Chcete-li zprávu zobrazit v podokně náhledu, klepněte na ni v seznamu zpráv.

    • Chcete-li zprávu zobrazit v samostatném okně, v seznamu zpráv na ni poklepejte.

Obrázek programu Windows Mail
Zobrazení složek, zpráv a náhledů v programu Windows Mail

Tip

  • Při čtení zpráv v samostatném okně můžete klepnutím na tlačítko Předchozí nebo Další přejít na předchozí, respektive další zprávu.