Zobrazení nebo vymazání historie v programu Windows Defender

V historii se zobrazují akce, které jste použili v souvislosti se spywarem a jiným potenciálně nežádoucím softwarem zjištěným v počítači programem Windows Defender.

  1. Spusťte program Windows Defender klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Defender.

  2. Klepněte na nabídku Historie.

  3. Chcete-li odstranit všechny položky v seznamu, klepněte na možnost Vymazat historii. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.