Zobrazení a správa certifikátů

K provedení těchto kroků musíte být přihlášen jako správce systému.

Konzolu Správce certifikátů můžete použít k zobrazení informací o certifikátech, jejich úpravě, odstranění nebo požádání o nové certifikáty.

  • Otevřete konzolu Správce certifikátů klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, zadáním textu certmgr.msc do pole Hledat a potom stisknutím klávesy ENTER. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Tipy pro práci s konzolou Správce certifikátů

  • Certifikáty jsou uloženy ve složkách v kořenové složce Certifikáty – aktuální uživatel. K nalezení potřebných certifikátů bude někdy třeba prohledat složky.

  • Když otevřete složku certifikátů, zobrazí se certifikáty s podrobnostmi v pravém podokně. Ve sloupci Zamýšlené účely je uvedeno, k čemu se jednotlivé certifikáty používají.

  • Můžete požádat o nový certifikát se stejným nebo jiným klíčem, certifikát lze také exportovat nebo importovat. Při kterékoli z těchto akcí klepněte na certifikát, v nabídce Akce přejděte na příkaz Všechny úkoly a potom klepněte na příkaz, který chcete provést.