Zobrazení podrobností hlášení o problému

Hlášení o problému pomáhají systému Windows identifikovat problémy a upozornit vás na existující řešení. Pokud řešení není k dispozici, podrobnosti v hlášení o problému mohou pomoci společnosti Microsoft vytvořit řešení.

Když dojde k potížím a systém Windows se zeptá, zda chcete zkusit vyhledat řešení, před odesláním hlášení o problému společnosti Microsoft můžete zobrazit podrobnosti uvedené v tomto hlášení. Pokud chcete před odesláním hlášení zobrazit podrobnosti o problému uvedené v hlášení, v dialogovém okně s dotazem, zda chcete vyhledat řešení, klepněte na tlačítko Zobrazit podrobnosti problému.

Můžete také zobrazit podrobnosti z dřívějších hlášení o problémech tohoto počítače. Postupujte následovně:

  1. Otevřete ovládací panel Hlášení a řešení problémů klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Hlášení a řešení problémů.

  2. V levém podokně klepněte na odkaz Zobrazit historii problémů.

  3. Poklepejte na problém, který chcete zobrazit.

Tip

  • Když klepnete na problém pravým tlačítkem myši, zobrazí se další možnosti pro práci s problémem.