Zobrazení průběhu prohledávání programem Windows Defender

V programu Windows Defender je možné zobrazit, jaký typ prohledávání program právě provádí a jak dlouho již je spuštěn.

Zobrazení postupu prohledávání

  1. Spusťte program Windows Defender klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Defender.

  2. Pokud právě probíhá prohledávání, zobrazuje se až do ukončení jeho postupu. Je-li prohledávání dokončeno, ve stavovém řádku se budou zobrazovat výsledky prohledávání a datum a čas dokončení prohledávání.

Tipy

  • Probíhá-li právě prohlížení, je možné klepnout na ikonu programu Windows Defender Obrázek ikony programu Windows Defender v oznamovací oblasti v oznamovací oblasti, chcete-li, aby se zobrazil stav. Chcete-li zvolit, kdy se má ikona v oznamovací oblasti zobrazit, klepněte na nabídku Nástroje, potom na příkaz Možnosti a ve skupinovém rámečku Možnosti ochrany v reálném čase klepněte na požadovanou možnost.
  • Chcete-li zobrazit, kdy byl počítač naposledy prohledáván na výskyt spywaru a jiného potenciálně nežádoucího softwaru, zaškrtněte oblast Stav na domovské stránce programu Windows Defender.