Zobrazení vlastností souboru

Vlastnosti jsou popisné informace, které vám pomáhají při hledání a uspořádávání souborů. Vlastnosti nejsou součástí vlastního obsahu souboru. Poskytují spíše informace o souborech. Spolu se značkami, což jsou vlastnosti obsahující jakýkoliv vámi vybraný text, obsahují soubory množství dalších vlastností, včetně data poslední úpravy, autora a hodnocení.

Zobrazit vše

Zobrazení nejobvyklejších vlastností

Nejobvyklejší vlastnosti přidružené k souboru můžete zobrazit v podokně Detaily.

 1. Otevřete složku obsahující soubor, jehož vlastnosti chcete zobrazit.

 2. Klepněte na soubor pro zobrazení jeho vlastností v podokně Detaily ve spodní části okna složky.

  Obrázek značek v podokně podrobností
  Příklad značek v podokně Detaily

Zobrazení všech vlastností

Podokno detaily je příhodná funkce, která ovšem nezobrazuje všechny vlastnosti přidružené k souboru. Pokud potřebujete zobrazit všechny vlastnosti přidružené k souboru, dodržte následující postup:

 1. Otevřete složku obsahující soubor, jehož vlastnosti chcete zobrazit.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor, jehož vlastnosti chcete zobrazit, a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

 3. Klepněte na kartu Detaily, ve které se zobrazí všechny vlastnosti přidružené k souboru.

Odebrání vlastností ze souboru

Pokud hodláte sdílet soubor s jinou osobou, budete možná chtít odebrat některé vlastnosti souboru, zvláště, pokud mají některé vlastnosti osobní charakter. Například vlastnost Autor odkrývá jména lidí, kteří na souboru spolupracovali, a také značky mohou obsahovat slova a věty, které nechcete předávat dalším lidem.

 1. Pravým tlačítkem myši klepněte na soubor a potom klepněte na možnost Vlastnosti.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti klepněte na kartu Detaily.

 3. Klepněte na tlačítko Odebrat vlastnosti a osobní informace.

 4. V dialogovém okně Odebrat vlastnosti klepněte na příkaz Vytvořit kopii s odebráním všech vlastností a pak klepněte na tlačítko OK. Tímto způsobem zachováte původní verzi souboru se všemi vlastnostmi a zároveň vytvoříte kopii určenou pro sdílení, ze které budou všechny vlastnosti odebrány.
  – nebo –
  V dialogovém okně Odebrat vlastnosti klepněte na příkaz Odebrat ze souboru následující vlastnosti, vyberte vlastnosti, které chcete odebrat, a pak klepněte na tlačítko OK.

Poznámka

 • Pokud jste vlastnosti přidali pomocí jiného programu než systém Windows, měli byste je pomocí daného programu odebrat. Dialogové okno Odebrat vlastnosti umožňuje odebrat vlastnosti, jež byly přidány pomocí systému Windows, ale pravděpodobně neumožní odebrat všechny vlastnosti přidané jinými programy.