Zobrazení zdrojového kódu webové stránky

Tyto informace se týkají aplikací Windows Internet Explorer 7 a Windows Internet Explorer 8.

Webové stránky se tvoří pomocí kódu, který určuje, co a jak má webový prohlížeč zobrazit. Zobrazení zdrojového kódu webové stránky ukáže, jak je webová stránka strukturována, pomůže odhalit zavádějící odkazy a zjistit, kam webový formulář ve skutečnosti odesílá informace. Zobrazíte-li zdrojový kód, zobrazí se v programu Poznámkový blok.

Zobrazení zdrojového kódu webové stránky

  1. Spusťte aplikaci Internet Explorer klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Internet Explorer.

  2. Přejděte na stránku, kterou chcete zobrazit.

  3. Klepněte pravým tlačítkem myši na pozadí nebo text webové stránky nebo rámce.

  4. Klepněte na příkaz Zobrazit zdrojový kód.

Poznámky:

  • Pokud máte při zobrazování zdroje webové stránky zapnutý chráněný režim, aplikace Internet Explorer 7 zobrazí výzvu k zadání oprávnění soubor otevírat. Než povolíte jeho otevření, ujistěte se, že je název programu zobrazeného v této výzvě Poznámkový blok a vydavatelem je systém Microsoft Windows.

  • Pokud stránka byla vytvořena s použitím rámců, bude nutné opakovat výše uvedené kroky u každého rámce, aby se zobrazily všechny zdrojové kódy dané webové stránky. Chcete-li zobrazit zdrojový kód celkového rámce, který obsahuje jednotlivá okna, stisknutím kombinace kláves ALT+V otevřete nabídku Zobrazit a potom klepněte na příkaz Zdrojový kód.