Souhrn důležitých informací o svém počítači můžete zobrazit otevřením položky Systém v Ovládacích panelech. Objeví se základní informace o hardwaru, jako je název počítače a verze operačního systému Windows, kterou počítač používá. Klepnutím na odkazy v levém podokně ovládacího panelu Systém můžete změnit důležitá nastavení systému.

Otevřete ovládací panel Systém klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Systém.

Zobrazit vše

Zobrazení základních informací o počítači

Ovládací panel Systém představuje souhrnný pohled na základní údaje o vašem počítači. Jedná se o tyto údaje:

  • Vydání systému Windows Přehled informací o verzi a vydání operačního systému Windows používaného ve vašem počítači.

  • Systém Zobrazí se základní zhodnocení počítače prostřednictvím Indexu uživatelských zkušeností se systémem Windows. Jedná se o číslo, které popisuje celkové schopnosti vašeho počítače. Následují údaje o typu a rychlosti počítačového procesoru a o počtu procesorů, pokud počítač používá více procesorů. Pokud například počítač má dva procesory, zobrazí se tento údaj (2 procesory). Zobrazí se také velikost instalované paměti RAM . Další informace o základním zhodnocení vašeho počítače a jeho významu naleznete v tématu Co je Index uživatelských zkušenostíWindows?

  • Název počítače, domény a nastavení pracovní skupiny Zobrazí se název počítače a informace o pracovní skupině nebo doméně. Tyto údaje můžete změnit. Stejně tak můžete přidat uživatelské účty klepnutím na tlačítko Změnit nastavení.

  • Aktivace systému Windows Aktivace ověří, zda vaše kopie operačního systému Windows je pravá, což pomáhá předejít softwarové kriminalitě. Další informace naleznete v tématu Aktivace Windows: nejčastější dotazy.

Změny nastavení systému Windows

Odkazy v levém podokně umožňují přístup k dalším možnostem nastavení systému. Hledáte-li informace, které byly v předchozích verzích operačního systému Windows umístěny v ovládacím panelu Systém, zobrazíte je nyní klepnutím na odkazy v levém podokně.

  • Správce zařízení Správce zařízení se používá ke změně nastavení a aktualizaci ovladačů.

  • Vzdálená nastavení Provádějí se zde změny nastavení Vzdálené plochy, které umožňují připojení ke vzdálenému počítači a Vzdálené pomoci, jenž dává možnost pozvat někoho, aby se připojil k vašemu počítači a pomohl vám s řešením počítačového problému.

  • Ochrana systému Řídí nastavení, které automaticky vytváří body obnovení používané nástrojem Obnovení systému k obnově nastavení systému vašeho počítače. Ochranu systému je možné pro disky ve vašem počítači zapnout nebo vypnout a body obnovení lze vytvořit ručně. Další informace najdete v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc systému Windows v tématu Obnovení systému.

  • Upřesňující nastavení systému Používá se pro přístup k upřesňujícímu nastavení výkonu, uživatelských profilů a nastavení systému při spuštění, včetně funkce Zabránění spuštění dat, která monitoruje programy a ohlásí možnost nebezpečného útoku. Lze rovněž změnit nastavení virtuální paměti v počítači.