Ovládací panel Informace a nástroje související s výkonem obsahuje seznam úloh, pomocí kterých můžete vylepšit výkon počítače. Zobrazuje také informace o možnostech výkonu počítače.

  • Otevřete ovládací panel Hodnocení výkonu a nástroje klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Hodnocení výkonu a nástroje.

Úlohy, pomocí kterých můžete vylepšit výkon:

Levé podokno ovládacího panelu Informace a nástroje související s výkone obsahuje úlohy, které mohou pomoci zlepšit výkon počítače. Následující tabulka uvádí popis těchto úloh.

Úloha Popis
Úloha

Spravovat programy po spuštění

Popis

Některé programy se spouštějí automaticky při spuštění systému Windows. Pokud se spouští příliš velké množství těchto programů, mohou zpomalit počítač.

Pokud chcete zakázat spouštění těchto programů při spuštění a vylepšit výkon, použijte program Windows Defender. Další informace naleznete v tématu Jak zabránit automatickému spouštění programu při spuštění systému Windows.

Úloha

Upravit vizuální efekty

Popis

Změnou vzhledu nabídek a oken můžete optimalizovat výkon.

Úloha

Upravit možnosti indexování

Popis

Možnosti indexování vám pomáhají rychle a snadno najít hledané soubory v počítači.

Můžete zúžit rozsah hledání na soubory a složky, které běžně používáte, a tak hledání zefektivnit. Další informace naleznete v části Upřesnit vyhledávání v systému Windows pomocí indexu: nejčastější dotazy.

Úloha

Upravit nastavení napájení

Popis

Můžete změnit nastavení týkající se napájení tak, aby bylo ukončení stavů šetřících energii efektivnější. V případě přenosných počítačů můžete upravit nastavení týkající se používání baterie.

Úloha

Otevřít nástroj Vyčištění disku

Popis

Tento nástroj odstraní nepotřebné nebo dočasné soubory na pevném disku, takže můžete zvětšit množství volného místa. Další informace naleznete v tématu Odstranění souborů pomocí programu Vyčištění disku.

Úloha

Rozšířené nástroje

Popis

Pomocí této možnosti otevřete rozšířené systémové nástroje, například Prohlížeč událostí, Defragmentace disku nebo Systémové informace, které jsou často používány správci a odborníky v oblasti IT k řešení problémů. Můžete také zobrazit oznámení o potížích souvisejících s výkonem a návrhy řešení. Pokud například systém Windows zjistí, že ovladač způsobuje snížení výkonu, klepněte na příslušné oznámení a přečtěte si informace o ovladači a nápovědu k jeho aktualizaci. Potíže uvedené na začátku seznamu mají větší dopad na systém než potíže uvedené níže v seznamu.

Zobrazení podrobností o hardwaru počítače

Můžete také zobrazit základní hodnotu Indexu uživatelských zkušeností se systémem Windows počítače. Tato hodnota měří možnosti softwarové a hardwarové konfigurace počítače a určuje obecnou úroveň výkonu. Hodnotu tohoto indexu používají výrobci softwaru, takže můžete kupovat programy, které se shodují se základní hodnotou vašeho počítače. Další informace naleznete v tématu Co je Index uživatelských zkušeností se systémem Windows?.

Podrobné informace o hardwaru v počítači, například o rychlosti procesoru, množství nainstalované paměti RAM (random access memory) a velikosti pevného disku zobrazíte klepnutím na tlačítko Zobrazit a vytisknout podrobnosti.