Systém Windows nabízí několik programů a nastavení, které umožňují snazší a pohodlnější používání počítače. Pokud potřebujete další funkce usnadnění, můžete do počítače přidat další pomocné technologické produkty. Další informace o produktech pro usnadnění práce a pomocných technologických produktech naleznete na webu Microsoft Accessibility.

Centrum usnadnění přístupu je hlavním místem, kde můžete zadat nastavení usnadnění přístupu a nastavit programy dostupné v systému Windows. Na ovládacím panelu Centrum usnadnění přístupu naleznete rychlý přístup k nastavení usnadnění přístupu a k programům, které jsou součástí systému Windows. Naleznete zde také odkaz na dotazník, který může systém Windows využít k doporučení vhodných nastavení.

  • Otevřete ovládací panel Centrum usnadnění přístupu klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Usnadnění přístupu a potom klepnutím na položku Centrum usnadnění přístupu.

Použití počítače bez monitoru

Součástí systému Windows je základní nástroj pro čtení obsahu obrazovky. Říká se mu program Předčítání a používá se ke hlasitému čtení textu na obrazovce. Systém Windows je také vybaven nastavením, které provádí zvukový popis pro videozáznamy a řídí způsob zobrazení dialogových oken. Další informace naleznete v tématu Použití počítače bez monitoru.

Kromě toho jsou se systémem Windows kompatibilní mnohé další programy a hardware, které pomáhají zrakově postiženým, včetně nástrojů pro čtení obsahu obrazovky, výstupní zařízení pro komunikaci Braillovým písmem a další užitečné výrobky. Další informace naleznete na webu Microsoft Accessibility.

Nastavení zřetelnějšího zobrazení

Existuje několik nastavení, která usnadňují srozumitelnost informací na obrazovce. Chcete-li, aby byl obsah obrazovky lépe viditelný a čitelný, je například možné obrazovku zvětšit, upravit barvy obrazovky nebo také odstranit nadbytečné animace a obrázky na pozadí. Další informace naleznete v tématu Nastavení zřetelnějšího zobrazení.

Použití počítače bez myši nebo klávesnice

Součástí systému Windows je klávesnice na obrazovce, pomocí které je možné zadávat znaky. Počítač lze také ovládat hlasovými příkazy a diktovat text do programů pomocí nástroje Rozpoznávání řeči. Další informace naleznete v tématu Použití počítače bez myši nebo klávesnice.

Usnadnění použití myši

K ovládaní myši můžete použít klávesnici. Také lze změnit velikost a barvu ukazatele myši. Další informace naleznete v tématu Usnadnění použití myši.

Usnadnění použití klávesnice

Chcete-li usnadnit zadávání kombinací kláves a psaní nebo ignorovat nechtěně stisknuté klávesy, můžete upravit reakci systému Windows na pohyby myší nebo vstupy z klávesnice. Další informace naleznete v tématu Usnadnění použití klávesnice.

Použití textu a vizuálních alternativ zvuků

Systém Windows dokáže nahradit dva typy zvukových informací jejich vizuálními ekvivalenty. Dokáže nahradit zvuky systému vizuálními varováními a také dokáže zobrazit textové titulky mluveného dialogu v multimediálních programech. Další informace naleznete v tématu Použití textu a vizuálních alternativ zvuků.

Zlepšení soustředění na čtení a psaní

Existuje několik nastavení, která mohou usnadnit soustředění na čtení nebo psaní. Program Předčítání může číst informace na obrazovce, můžete upravit reakci klávesnice na určité úhozy a řídit, zda se zobrazí některé vizuální prvky. Další informace naleznete v tématu Zlepšení soustředění na čtení a psaní.