Co jsou běžné a dynamické disky?

Běžné disky a dynamické disky jsou dva typy konfigurace pevného disku v systému Windows. Většina osobních počítačů používá konfiguraci běžných disků, která se nejsnáze spravuje. Pokročilí uživatelé a profesionálové z oboru IT mohou obvykle využít dynamické disky, které používají ke správě dat více pevných disků v počítači, ke zvýšení výkonu nebo spolehlivosti.

Poznámka:

  • Dynamické disky jsou podporovány pouze vydáními systému Windows Vista Enterprise a Windows Vista Ultimate.

Běžný disk používá k uspořádávání dat primární oddíly, rozšířené oddíly a logické jednotky. Naformátovaný oddíl se také nazývá svazek (pojmy svazek a oddíl se často zaměňují). V této verzi systému Windows mohou mít běžné disky buď čtyři primární oddíly, nebo tři primární a jeden rozšířený oddíl. Rozšířený oddíl může obsahovat více logických jednotek (je podporováno až 128 logických jednotek). Oddíly na běžném disku nemohou sdílet data s jinými oddíly, nebo mít část dat na jiném oddílu. Každý oddíl na běžném disku je samostatná entita na disku.

Dynamické disky mohou obsahovat velké množství dynamických svazků (přibližně 2 000), které fungují jako primární oddíly používané na běžných discích. V některých verzích systému Windows je možné spojit samostatné dynamické pevné disky do jednoho dynamického svazku (tzv. rozložení), rozdělit data mezi více pevnými disky (tzv. prokládání) za účelem zvýšení výkonu nebo duplikovat data mezi více pevnými disky (tzv. zrcadlení) za účelem zvýšení spolehlivosti.

Systémy Windows Vista Ultimate a Windows Vista Enterprise podporují rozložení a prokládání dynamických disků, ale nikoli zrcadlení. (Zrcadlení podporuje systém Windows Server 2008.) Další informace pro pokročilé uživatele naleznete na webu Windows Vista Springboard Resource Guide.