Co jsou oddíly a logické jednotky?

Oddíl, někdy také nazývaný svazek, je oblast na pevném disku, kterou lze naformátovat systémem souborů a označit písmenem abecedy. Například jednotka C je na většině počítačů se systémem Windows oddíl.

Pokud v této verzi systému Windows použijete nástroj Správa disků, konzolu MMC (Microsoft Management Console), modul snap-in k vytvoření oddílů na běžném disku, budou první tři oddíly, které vytvoříte, primární oddíly. Ty mohou být použity ke spuštění operačního systému. Pokud chcete vytvořit více než tři oddíly, vytvoří se čtvrtý oddíl jako rozšířený oddíl.

Rozšířený oddíl umožňuje obejít limit počtu primárních oddílů, které může mít běžný disk. Rozšířený oddíl je kontejner, který může uchovávat jednu nebo více logických jednotek. Logické jednotky fungují jako primární oddíly s tím rozdílem, že z nich nelze spustit operační systém.

Předtím, než je možné na pevný disk ukládat data, je třeba na něm vytvořit oddíly a naformátovat jej. Na mnoha počítačích je vytvořen pouze jeden oddíl, jehož velikost je shodná s velikostí pevného disku. Rozdělení pevného disku na několik menších oddílů sice není vyžadováno, může však být užitečné pro uspořádání dat na pevném disku. Někteří uživatelé dávají přednost odděleným oddílům pro soubory operačního systému Windows, programy a osobní data.