Co jsou to oprávnění tiskárny?

Oprávnění tiskárny určují, které vlastnosti tiskárny můžete spravovat, jedná se například o přejmenování a sdílení tiskárny, povolení a odebrání přístupu k tiskárně nebo určení, kdo může spravovat dokumenty nebo vlastnosti tiskárny. Oprávnění tiskárny jsou obvykle spravována uživatelem, který tiskárnu nainstaloval, nebo správcem systému, pokud je tiskárna připojena k podnikové síti.

Oprávnění lze přidělit každému uživateli, který tiskárnu používá, nebo skupině uživatelů, kteří mají stejný typ uživatelského účtu. Například členové skupiny správců v počítači mají oprávnění ke správě tiskáren ve výchozím nastavení.

Systém Windows nabízí čtyři typy oprávnění tiskárny:

  • Tisk. Ve výchozím nastavení může každý uživatel tisknout dokumenty nebo soubory odeslané do tiskárny a zrušit, pozastavit nebo restartovat jejich tisk.

  • Správa dokumentů. Máte-li toto oprávnění, můžete spravovat všechny tiskové úlohy čekající v tiskové frontě, včetně dokumentů nebo souborů tištěných jinými uživateli. Další informace naleznete v tématu Zobrazení tiskové fronty.

  • Správa tiskáren. Toto oprávnění umožňuje přejmenování, odstranění a sdílení tiskárny a výběr jejích předvoleb. Zároveň umožňuje výběr oprávnění tiskárny pro ostatní uživatele a správu všech úloh tiskárny. Členové skupiny správců v počítači mají oprávnění ke správě tiskáren ve výchozím nastavení.

  • Speciální oprávnění. Tato oprávnění jsou většinou používána pouze správci systému a lze je použít ke změně vlastníka tiskárny. Uživatel CREATOR OWNER má všechna oprávnění tiskárny a je ve výchozím nastavení osobou, která instaluje tiskárnu.