Co jsou to možnosti ověření serveru?

V programu Připojení ke vzdálené ploše ověřuje ověření serveru, zda se připojujete ke správnému vzdálenému počítači nebo serveru. Toto bezpečnostní opatření vás chrání před připojením k jinému počítači nebo serveru, než jste zamýšleli, což by mohlo potenciálně odhalit důvěrné informace.

Síla ověřování požadovaného pro připojení je dána zásadami zabezpečení systému, které stanoví správce systému. Pokud skutečné ověření nesplňuje minimální požadavky na zásady, máte k dispozici tři dostupné možnostiověřování:

 • Připojit a nezobrazovat varování

  Vyberete-li tuto možnost, připojí se program Připojení ke vzdálené ploše vždy, i když nebude moci ověřit identitu vzdáleného počítače.

 • Zobrazit varování

  Vyberete-li tuto možnost, pak pokud program Připojení ke vzdálené ploše nebude moci ověřit identitu vzdáleného počítače, budete si moci vybrat, zda chcete v připojení pokračovat či nikoli.

 • Nepřipojovat

  Vyberete-li tuto možnost, pak se program Připojení ke vzdálené ploše nepřipojí, pokud nebude moci ověřit identitu vzdáleného počítače.

Pokud si nejste jistí, kterou možnost vybrat, obraťte se na správce systému nebo vlastníka vzdáleného počítače.

Vzdálené počítače, ve kterých je spuštěn operační systém Windows Server  Server 2003 s aktualizací Service Pack 1 (SP1) nebo dřívější systémy, nemohou poskytnout svou identitu k ověření. Pokud víte, že je ve vzdáleném počítači spuštěný některý z těchto dřívějších operačních systémů, můžete se varováním ověřování vyhnout zaškrtnutím políčka Připojit a nezobrazovat varování, ale mějte na paměti, že tato možnost je méně bezpečná než druhé dvě.

Poznámky

 • Pokud chcete změnit možnost ověření serveru natrvalo, můžete uložit nastavení pro daný vzdálený počítač do souboru RDP (soubor, který obsahuje všechna nastavení připojení ke konkrétnímu vzdálenému počítači). Chcete-li toto provést, vyberte v programu Připojení ke vzdálené ploše požadovanou úroveň zabezpečení a pak na kartě Obecné klepněte na tlačítko Uložit nebo Uložit jako. Chcete-li se připojit ke stejnému vzdálenému počítači příště, poklepejte na soubor RDP.

 • Pokud jste dosud nenainstalovali aktualizaci Windows Vista Service Pack 1, zobrazí se místo toho následující možnosti:

  • Vždy připojit, i když se ověřování nezdaří

   Vyberete-li tuto možnost, připojí se program Připojení ke vzdálené ploše vždy, i když nebude moci ověřit identitu vzdáleného počítače.

  • Zobrazit varování, pokud se ověření nezdaří

   Vyberete-li tuto možnost, pak pokud program Připojení ke vzdálené ploše nebude moci ověřit identitu vzdáleného počítače, budete si moci vybrat, zda chcete v připojení pokračovat či nikoli.

  • Nepřipojovat, pokud se ověření nezdaří

   Vyberete-li tuto možnost, pak se program Připojení ke vzdálené ploše nepřipojí, pokud nebude moci ověřit identitu vzdáleného počítače.

   Další informace o instalaci aktualizace Windows Vista Service Pack 1 (SP1) získáte v části Instalace aktualizace Windows Vista Service Pack 1 (SP1).