Nabídka Možnosti obnovení systému v této verzi Windows obsahuje několik nástrojů, jejichž pomocí můžete systém Windows obnovit po výskytu závažné chyby. Můžete opravit soubory, které systém Windows používá ke spuštění sebe sama, provést operaci obnovení pomocí nástroje Obnovení systému a obnovit celý počítač a systémové soubory ze záloh, které jste vytvořili dříve.

Nabídka Možnosti obnovení systému je k dispozici na instalačním disku systému Windows. Nabídku je možné nainstalovat také na pevný disk, pokud má počítač předinstalované možnosti obnovení.

Poznámka

 • Pokud váš počítač nabídku Možnosti obnovení systému neobsahuje, je možné, že výrobce počítače poskytl jiné možnosti obnovení. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s počítačem nebo na webu výrobce.

Možnosti obnovení systému Popis
Možnosti obnovení systému

Nástroj Oprava spouštění systému

Popis

Tento nástroj opravuje některé problémy, například chybějící nebo poškozené soubory, které mohou bránit správnému spuštění systému Windows. Nástroj Oprava spouštění systému prohledá počítač, zda se v něm nevyskytuje problém, a poté se případné zjištěné problémy pokusí odstranit, aby se počítač mohl správně spustit. Další informace naleznete v tématu Oprava spouštění systému: nejčastější dotazy.

Možnosti obnovení systému

Obnovení systému

Popis

Tato možnost pomáhá při obnovení systémových souborů v počítači do stavu, ve kterém se nacházely dříve. Jedná se o způsob, jak vrátit změny systému provedené v počítači bez ovlivnění osobních souborů, například e-mailů, dokumentů nebo fotografií. Pokud použijete nástroj Obnovení systému, když se počítač nachází v nouzovém režimu, není možné operaci obnovení vrátit zpět. Můžete však spustit nástroj Obnovení systému ještě jednou a zvolit jiný bod obnovení, pokud takový existuje. Další informace naleznete v tématu Obnovení systému: nejčastější dotazy.

Možnosti obnovení systému

Obnovení Windows Complete PC

Popis

Obnoví obsah pevného disku ze zálohy. Další informace získáte vyhledáním textu „obnovení complete PC“ v Nápovědě a podpoře. Funkce Zálohování a obnovení Windows Complete PC není součástí edicí Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic nebo Windows Vista Home Premium.

Možnosti obnovení systému

Diagnostický program Windows Memory Diagnostic

Popis

Zkontroluje, zda se v paměti počítače nevyskytují chyby. Další informace naleznete v tématu Jak zjistit, že počítač má potíže s pamětí?

Možnosti obnovení systému

Příkazový řádek

Popis

Příkazový řádek nahrazuje Konzolu pro zotavení z dřívějších verzí Windows. Pokročilí uživatelé mohou použít příkazový řádek k provádění operací souvisejících s obnovením a také mohou spouštět další nástroje příkazového řádku pro účely diagnostiky a řešení potíží. Chcete-li zobrazit seznam běžných příkazů, zadejte na příkazovém řádku příkaz help a pak stiskněte klávesu ENTER.

Přístup do nabídky Možnosti obnovení systému

Pokud máte instalační disk systému Windows Vista, je nutné počítač znovu spustit (spustit) pomocí instalačního disku. Pokud počítač znovu nespustíte z disku, možnost opravy počítače se nezobrazí.

Pokud máte instalační disk se systémem Windows:

 1. Vložte instalační disk.

 2. Restartujte počítač.

  Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na šipku vedle tlačítka UzamknoutObrázek tlačítka Uzamknout a pak klikněte na tlačítko Restartovat.
 3. Pokud se zobrazí výzva, stiskněte jakoukoli klávesu pro spuštění systému Windows z instalačního disku.

  Poznámka

  • Pokud počítač nemá nakonfigurováno, aby se spouštěl z disku CD nebo DVD, prostudujte si informace dodané k počítači. Je možné, že je vyžadována změna nastavení systému BIOS v počítači. Další informace naleznete v tématu Systém BIOS: nejčastější dotazy.

 4. Vyberte jazyková nastavení a klikněte na tlačítko Další.

 5. Klikněte na možnost Opravit tento počítač.

 6. Vyberte operační systém, který chcete opravit, a poté klikněte na tlačítko Další.

 7. V nabídce Možnosti obnovení systému kliknutím otevřete požadovaný nástroj.

Pokud má počítač předinstalované možnosti obnovení:

 1. Vyjměte z počítače všechny diskety, disky CD a DVD a restartujte počítač.

  Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na šipku vedle tlačítka UzamknoutObrázek tlačítka Uzamknout a pak klikněte na tlačítko Restartovat.
 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud je v počítači nainstalován jeden operační systém, stiskněte klávesu F8 a během restartování počítače ji držte stisknutou. Klávesu F8 je třeba stisknout před zobrazením loga systému Windows. Pokud se logo systému Windows zobrazí, bude nutné akci zopakovat tak, že vyčkáte, až se zobrazí výzva k přihlášení systému Windows, a následně vypnete a znovu spustíte počítač.

  • Pokud je v počítači více operačních systémů, použijte ke zvýraznění operačního systému, který chcete opravit, klávesy se šipkami a potom stiskněte a držte klávesu F8.

 3. Na obrazovce Rozšířené možnosti spuštění zvýrazněte pomocí kláves se šipkami možnost Opravit počítač a stiskněte klávesu ENTER. (Pokud možnost Opravit tento počítač není uvedena, počítač neobsahuje jako předinstalovanou možnost obnovení nabídku Možnosti obnovení systému.)

 4. Vyberte rozložení klávesnice a klikněte na tlačítko Další.

 5. Vyberte uživatelské jméno, zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

 6. V nabídce Možnosti obnovení systému kliknutím otevřete požadovaný nástroj.