Kam se poděl Dr. Watson?

Dr. Watson, nástroj pro analýzu selhání a chyb systému, byl v této verzi systému Windows nahrazen nástrojem Hlášení a řešení problémů.

Nástroj Hlášení a řešení problémů vám pomůže při hledání řešení problémů s hardwarem a softwarem, které se v počítači mohou vyskytnout. Můžete nastavit, aby systém Windows hlásil problémy a vyhledával řešení automaticky, nebo vyhledání řešení zvolit při každém výskytu problému. Popisy problémů a řešení se ukládají a můžete je tedy kdykoli zobrazit.