Vyhledávací pole, které se nachází v nabídce Start, nabízí v této verzi systému Windows zhruba stejné funkce jako příkaz Spustit. Pokud však dáváte přednost používání příkazu Spustit, je také k dispozici. Můžete ho dokonce přidat do nabídky Start pro snadnější přístup.

Postup pro přidání příkazu Spustit do nabídky Start

  1. Otevřete ovládací panel Hlavní panel a nabídka Start klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a přizpůsobení a potom klepnutím na položku Hlavní panel a nabídka Start.

  2. Klepněte na kartu Nabídka Start a potom na tlačítko Upravit.

  3. V seznamu možností nabídky Start zaškrtněte políčko Příkaz Spustit a potom klepněte na tlačítko OK. Příkaz Spustit se zobrazí na pravé straně nabídky Start.

Tipy

  • Příkaz Spustit můžete zpřístupnit také stisknutím kombinace klávesy s logem systému WindowsObrázek loga systému Windows a klávesy R.