Co mohu udělat, když je mé zařízení synchronizováno s jinou knihovnou aplikace Windows Media Player?

Připojíte-li k počítači zařízení, které je již synchronizováno s jinou knihovnou aplikace Windows Media Player , můžete zvolit dočasnou synchronizaci s aktuální knihovnou, nebo zařízení přepnout na trvalou synchronizaci s aktuální knihovnou. Zvolíte-li pouze dočasnou synchronizaci, některé funkce aplikace Player nebudou dostupné. Například se do souboru v knihovně nezkopírují žádné změny informací o médiích. Knihovna, která má trvalé synchronizační partnerství se zařízením, rovněž nebude schopna odebrat žádné soubory přidané v aktuální relaci a bude nutné odebrat je ručně.

Rozhodnete-li se synchronizovat zařízení s aktuální knihovnou trvale, všechny soubory existující na zařízení na něm zůstanou, dokud je neodeberete ručně. Postup pro ruční odebrání souborů:

  1. Spusťte aplikaci Player a připojte zařízení k počítači.

  2. V případě potřeby klepněte na kartu Synchronizovat a v navigačním podokně klepněte na dané zařízení.

  3. Pravým tlačítkem myši klepněte na zařízení, které chcete odstranit, a poté klepněte na příkaz Odstranit.