Co dělat, když je obrázek příliš velký na odeslání e‑mailem?

Takový e‑mail nebude pravděpodobně doručen. Pokud posíláte příliš velký obrázek nebo příliš mnoho obrázků najednou, odeslání se často nezdaří, protože většina e‑mailových serverů má nastaveno omezení velikosti zprávy. Pokud máte potíže s odesíláním obrázků e‑mailem, zkuste jednu z následujících akcí:

Zobrazit vše

Nechte systém Windows automaticky změnit velikost obrázku

  1. Spusťte program Windows Fotogalerie klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Fotogalerie.

  2. Klepněte na obrázek, který chcete poslat e‑mailem.

    Chcete-li poslat více obrázků, stiskněte a podržte klávesu CTRL a klepněte na další požadované obrázky.

  3. Na panelu nástrojů klepněte na položku e‑mail.

  4. V dialogovém okně Připojit obrázky a soubory vyberte velikost obrázku ze seznamu Velikost obrázku a klepněte na tlačítko Připojit.

    Systém Windows automaticky změní velikost obrázku a přidá ho do e‑mailové zprávy.

Odesílejte méně obrázků v jednom e-mailu

I když je každý obrázek malý, pokud jich bude ve zprávě příliš mnoho, mohou při překročení celkové velikosti souboru nastat potíže. Pokud má příjemce potíže z přijímáním obrázků, posílejte v jedné zprávě jeden nebo dva obrázky.