Jaké informace jsou odeslány společnosti Microsoft při hlášení problému?

Pokud ve vašem počítači dojde k problému s hardwarem nebo softwarem, shromáždí systém Windows informace o tomto problému, které se nazývají hlášení o problému. Podrobnosti hlášení o problému mohou obsahovat například název programu, který přestal pracovat, datum a čas výskytu problému nebo verzi programu, ve které k problému došlo.

Odeslání hlášení o problému umožňuje systému Windows vás informovat, je-li k dispozici řešení. Pokud řešení k dispozici není, můžete být za účelem jeho vytvoření požádáni o poskytnutí dalších podrobností o problému. Dodatečné podrobnosti mohou zahrnovat soubory nebo jejich části, které pomohou problém identifikovat nebo vysvětlit, jakým způsobem počítač ovlivnil. Systém Windows záměrně neshromažďuje žádné osobní informace a dodatečné podrobnosti v hlášení o problému si můžete před odesláním společnosti Microsoft prohlédnout. Viz téma Zobrazení podrobností hlášení o problému.