Brána firewall je software nebo hardware, který kontroluje informace přicházející z Internetu nebo ze sítě, a v závislosti na svém nastavení je buď zablokuje nebo jim umožní projít do počítače.

Brána firewall pomáhá zabránit počítačovým podvodníkům nebo škodlivému softwaru (například červům) v získání přístupu k počítači prostřednictvím sítě nebo Internetu. Brána firewall může rovněž zabránit tomu, aby počítač odesílal škodlivý software do jiných počítačů.

Následující obrázek znázorňuje, jak pracuje brána firewall:

Příklad, jak brána firewall blokuje programy, které v počítači nebyly povoleny
Jak pracuje brána firewall