Co je to podepsaný ovladač?

Podepsaný ovladač je ovladač zařízení zahrnující digitální podpis. Digitální podpis je elektronická zabezpečovací značka. Ukazuje na vydavatele softwaru a umožňuje zjistit, zda někdo pozměnil obsah balíčku ovladače. V případě ovladače podepsaného vydavatelem, který svou identitu ověřil u certifikační autority, si můžete být jisti, že tento softwarový ovladač skutečně pochází od daného vydavatele a že nebyl nikým pozměněn.

Pokud není ovladač podepsaný, je podepsaný vydavatelem, který svou identitu neověřil u certifikační autority, nebo pokud byl od svého vydání změněn, systém Windows zobrazí jedno z následujících upozornění:

Zobrazit vše

Systém Windows nemůže ověřit vydavatele tohoto ovladače

Tento ovladač buď nemá nemá digitální podpis, nebo byl podepsán digitálním podpisem neověřeným certifikační autoritou. Tento software byste měli instalovat, pouze pokud jste jej získali z původního disku výrobce nebo od správce systému.

Tento ovladač byl změněn

Ovladač byl změněn poté, co byl digitálně podepsán ověřeným vydavatelem. Změna balíčku mohla být způsobena přidáním škodlivého softwaru, který může počítač poškodit nebo z něj krást informace. Ve výjimečných případech mohou balíčky ovladače změnit sami právoplatní vydavatelé i poté, co byl digitálně podepsán. Změněný ovladač byste měli instalovat pouze v případě, že jste jej získali z originálního disku výrobce.

Systém Windows nemůže nainstalovat tento ovladač

Ovladač, který postrádá platný digitální podpis nebo který byl po podepsání změněn, nelze nainstalovat ve verzích systému Windows pro procesory x64. Tato zpráva se tedy může zobrazit pouze v případě, že používáte systém Windows pro procesory typu x64.

Pokud se při pokusu o instalaci ovladače zobrazí některá z těchto zpráv, měli byste si obstarat digitálně podepsaný ovladač pro své zařízení z webu podpory výrobce zařízení.