Co je standardní uživatelský účet?

Standardní uživatelský účet umožňuje uživateli používat většinu funkcí počítače, ale pro provádění změn ovlivňujících ostatní uživatele nebo zabezpečení počítače se vyžaduje oprávnění od správce.

Pokud používáte standardní účet, lze užívat většinu programů nainstalovaných v počítači, ale nemůžete instalovat nebo odinstalovat software ani hardware, odstraňovat soubory nutné k provozu počítače nebo měnit nastavení počítače ovlivňující ostatní uživatele. Při používání standardního účtu mohou některé programy před provedením určitých úloh vyžadovat zadání hesla správce.