Tyto informace se týkají aplikace Windows Internet Explorer 8.

Funkce Procházení se službou InPrivate umožňuje procházení webu, aniž byste v aplikaci Internet Explorer nechávali nějaké stopy. To pomůže zabránit případným jiným uživatelům vašeho počítače prohlížet, co jste navštívili a na co jste se na webu dívali. Procházení se službou InPrivate lze spustit ze stránky Nová záložka nebo tlačítka Zabezpečení.

Při spuštění funkce Procházení se službou InPrivate aplikace Internet Explorer otevře nové okno prohlížeče. Ochrana poskytovaná funkcí Procházení se službou InPrivate je platná pouze po dobu používání daného okna. V okně lze otevřít libovolný počet záložek, které budou všechny funkcí Procházení se službou InPrivate chráněny. Pokud však otevřete jiné okno prohlížeče, toto okno nebude funkcí Procházení se službou InPrivate chráněno. Chcete-li ukončit relaci funkce Procházení se službou InPrivate, zavřete okno prohlížeče.

Při surfování na webu pomocí funkce Procházení se službou InPrivate aplikace Internet Explorer uloží některé informace—například soubory cookie a dočasné soubory Internetu— tak, aby webové stránky, které navštívíte, správně pracovaly. Na konci relace Procházení se službou InPrivate jsou však tyto informace zahozeny. Následující tabulka uvádí, které informace funkce Procházení se službou InPrivate při zavření prohlížeče zahodí a jak je během relace procházení ovlivněna:

Informace Způsob ovlivnění funkcí Procházení se službou InPrivate
Informace

Soubory cookie

Způsob ovlivnění funkcí Procházení se službou InPrivate

Jsou uchovány v paměti, takže stránky fungují správně, ale při zavření prohlížeče jsou smazány.

Informace

Dočasné soubory Internetu

Způsob ovlivnění funkcí Procházení se službou InPrivate

Jsou uloženy na disku, aby stránky fungovaly správně, ale při zavření prohlížeče jsou odstraněny.

Informace

Historie webové stránky

Způsob ovlivnění funkcí Procházení se službou InPrivate

Tyto informace nejsou uloženy.

Informace

Data formuláře a hesla

Způsob ovlivnění funkcí Procházení se službou InPrivate

Tyto informace nejsou uloženy.

Informace

Mezipaměť útoků Phishing

Způsob ovlivnění funkcí Procházení se službou InPrivate

Dočasné informace jsou zašifrovány a uloženy, aby stránky fungovaly správně.

Informace

Panel adresa a automatické dokončování vyhledávání

Způsob ovlivnění funkcí Procházení se službou InPrivate

Tyto informace nejsou uloženy.

Informace

Funkce automatického zotavení při havárii (ACR)

Způsob ovlivnění funkcí Procházení se službou InPrivate

Funkce ACR může zajistit obnovení, pokud v relaci dojde ke zhroucení záložky, pokud však dojde ke zhroucení celého okna, data jsou odstraněna a okno nelze obnovit.

Informace

Úložiště modelu objektu dokumentu (DOM)

Způsob ovlivnění funkcí Procházení se službou InPrivate

Úložiště DOM je druh souboru super cookie, který mohou vývojáři webu používat k uchování informací. Stejně jako běžné soubory cookie nejsou tyto soubory při zavření okna zachovány.

Zobrazit vše

K čemu funkce Procházení se službou InPrivate neslouží

  • Díky funkci Procházení se službou InPrivate ostatní uživatelé, kteří mohou používat váš počítač, nevidí, jaké stránky jste na webu navštívili; tato funkce však nebrání uživateli vaší sítě, například správci sítě nebo hackerovi, ve zobrazení stránek, které jste navštívili.

  • Funkce Procházení se službou InPrivate vám nemusí nutně zajistit anonymitu na Internetu. To znamená, že weby vás mohou identifikovat pomocí vaší webové adresy a vše co na webu zadáte nebo provedete, tento web může zaznamenat.

  • Při zavření relace funkce Procházení se službou InPrivate nebudou odebrány žádné oblíbené položky ani informační kanály přidané při používání funkce Procházení se službou InPrivate. Po zavření relace funkce Procházení se službou InPrivate také zůstanou zachovány změny provedené v aplikaci Internet Explorer, jako je přidání nové domovské stránky.

Používání panelů nástrojů a rozšíření ve službě InPrivate

Služba InPrivate nevymaže historii nebo informace o panelech nástrojů nebo relacích prohlížeče, které jsou v počítači uloženy. Aplikace Internet Explorer pomáhá chránit vaše soukromé údaje tím, že ve výchozím nastavení zakáže všechny panely nástrojů a rozšíření v okně Procházení se službou InPrivate. V případě potřeby můžete provést tyto kroky:

  1. V aplikaci Internet Explorer klikněte na nabídku Nástroje a potom na příkaz Spravovat doplňky.

  2. Klikněte na položku Panely nástrojů a rozšíření, klikněte na panel nástrojů nebo rozšíření, které chcete používat, a potom klikněte na možnost Povolit.

  3. Klikněte na tlačítko Zavřít.

Další informace o panelech nástrojů a rozšířeních naleznete v tématu Jaký vliv mají doplňky prohlížeče na počítač?.