Co je registr?

Registr je databáze systému Windows, která obsahuje důležité informace o systémovém hardwaru, instalovaných programech a jejich nastavení a o profilech uživatelských účtů ve vašem počítači. Systém Windows neustále odkazuje na informace v registru.

Obvykle není nutné provádět změny registru, protože programy a aplikace obvykle provádějí všechny potřebné změny automaticky. Nesprávná změna počítačového registru by mohla způsobit nefunkčnost počítače. Vyskytne-li se však v registru poškozený soubor, je možné že bude třeba provést změny.

Důrazně se doporučuje zálohovat registr před provedením jakýchkoli změn. Změny provádějte pouze u těch hodnot v registrech, které znáte nebo u kterých jste dostali k provedení změn pokyn z důvěryhodného zdroje.