Televizní tuner je zařízení, které umožňuje připojení televizního signálu k počítači. Pomocí aplikace Windows Media Center — funkce, která je součástí systému Windows Vista Home Premium a Windows Vista Ultimate — a kompatibilního televizního tuneru můžete v počítači sledovat živé televizní přenosy a filmy a nahrávat programy k pozdějšímu sledování.

Získání televizního tuneru

V dnešní době lze zakoupit tunery různých výrobců. Spousta tunerů je dokonce součástí dálkového ovládání aplikace Windows Media Center, které umožňuje přepínání kanálů, nahrávání přenosu a mnoho dalších funkcí — to vše z jiné části místnosti. Při nákupu tuneru si můžete vybrat z těchto tří základních typů:

 • Interní karta TV tuneru, kterou je nutné zasunout do počítače.

 • Externí tuner, který lze zapojit do dostupného portu USB nebo IEEE 1394.

 • Externí karta televizního tuneru, kterou lze připojit ke slotu CardBus nebo ExpressCard na mobilním počítači.

Chcete-li zjistit, které modely televizního tuneru jsou kompatibilní s vaším počítačem, obraťte se na výrobce počítače nebo přejděte na web Windows Vista Seznam kompatibilního hardwaru.

Příjem televizního signálu

Chcete-li v počítači přijímat televizní signál, musí být typ signálu podporován hardwarem televizního tuneru i aplikací Windows Media Center. Po připojení kompatibilního televizního signálu k počítači můžete signál nastavit v aplikaci Windows Media Center a sledovat a nahrávat televizní přenosy a filmy. Na typ televizních programů, které lze přijímat a sledovat v aplikaci Windows Media Center, mají vliv následující okolnosti:

 • Systémové prostředky dostupné v počítači. Patří sem rychlost procesoru, paměť a možnosti grafické karty i dostupné sloty karty, porty USB a porty IEEE 1394.

 • Místo, kde se nacházíte, včetně typu signálů, které se zde vysílají. Další informace získáte u místního poskytovatele kabelové nebo satelitní televize.

 • Bez ohledu na to, zda je váš televizní signál analogový nebo digitální. Analogové televizní signály jsou zpravidla odesílány pomocí kabelu, satelitu nebo vzduchem do antény. Digitální signály se vysílají podobně, ale jejich účelem je zajištění mimořádné kvality obrazu a vylepšené kvality zvuku oproti analogovému vysílání. Podrobné informace o různých typech signálů kompatibilních s aplikací Windows Media Center získáte v části Televizní signály podporované aplikací Windows Media Center.

 • Hardware televizního tuneru včetně typu signálu, který přijímá. Další informace vám poskytne výrobce hardwaru.

 • Na typu antény připojené k počítači s aplikací Windows Media Center. (Tato možnost platí, pouze pokud přijímáte televizní signál vysílaný vzduchem.)

Přidání televizních tunerů do počítače

Pokud máte k počítači s aplikací Windows Media Center připojený jeden televizní tuner, můžete sledovat nebo nahrávat živé televizní přenosy vždy jen z jednoho kanálu. Pokud máte k počítači s aplikací Windows Media Center připojené dva televizní tunery nebo zařízení s duálním tunerem, máte následující možnosti:

 • Sledovat živé televizní vysílání na jednom kanálu a současně nahrávat pořad na jiném kanálu.

 • Můžete nahrávat dva různé televizní pořady vysílané současně na různých kanálech.

 • Můžete sledovat dříve nahraný televizní pořad a nahrávat živé přenosy ze dvou různých kanálů současně.

Před přidáním televizních tunerů do počítače s aplikací Windows Media Center zvažte následující skutečnosti:

 • Může být nutné nainstalovat ovladač pro každý televizní tuner, který k počítači připojujete. Informace o stažení a instalaci nejnovějšího ovladače získáte v části Aktualizace ovladače hardwaru, který správně nefunguje. Informace o ovladači získáte také na webu výrobce počítače nebo televizního tuneru.

 • Aplikace Windows Media Center podporuje maximálně dva analogové televizní tunery a dva digitální televizní tunery na jeden počítač. (Pokud instalace zahrnuje digitální kabelové tunery, lze použít maximálně dva.)

 • Máte-li k počítači připojeno více televizních tunerů stejného typu, musí mít stejný zdroj signálu. Pokud například používáte dva analogové televizní tunery a televizní signál analogového kabelu vychází přímo z koaxiálního kabelu ve stěně, můžete kabel rozdělit pomocí kabelového rozělovače a teprve potom připojit k počítači.

 • Používáte-li zařízení, které obsahuje více televizních tunerů (například duální tuner nebo kombinovaný tuner), aplikace Windows Media Center televizní tuner rozpozná jako samostatné zařízení. Jeden duální analogový tuner se například počítá jako dva analogové tunery.

 • Pokud používáte analogový tuner a plánujete instalaci digitálního kabelového tuneru (speciální zařízení nutné pro příjem digitálního kabelového signálu), je nutné analogový televizní tuner odinstalovat. (Toto omezení neplatí, pokud digitální signál přijímáte ze satelitu nebo vzduchem.)

 • Je možné přidat více televizních hardwarových tunerů přijímajících televizní signál s vysokým rozlišením. Můžete například používat dva digitální televizní tunery podporující digitální signál (například ATSC) a dva digitální kabelové tunery.