Co je součástí aktualizace Service Pack 1 (SP1) systému Windows Vista

Windows Vista‌ Aktualizace Service Pack 1 (SP1) je důležitou aktualizací, která zajišťuje větší spolehlivost a vyšší výkon systému Windows Vista. Informace o konkrétních změnách a vylepšeních obsažených v aktualizaci Service Pack 1 naleznete níže. Další informace naleznete v tématu Instalace aktualizace Windows Vista Service Pack 1 (SP1).

Zvýšení spolehlivosti

Aktualizace Service Pack 1 systému Windows Vista obsahuje vylepšení, která řeší celou řadu nejběžnějších příčin, kvůli nimž systém Windows přestane reagovat. Mnohé z těchto vylepšení spolehlivosti v aktualizaci SP1 reagují na problémy nahlášené zákazníky pomocí nástroje Zasílání zpráv o chybách systému Windows.

Vylepšení spolehlivosti v aktualizaci SP1 systému Windows Vista dále zahrnuje vylepšení v oblasti bezdrátového připojení mezi počítači (ad hoc), dokonalejší připojení rovnocenných počítačů (peer-to-peer), například pomocí programu Windows Prostor pro schůzky a mnoho dalších.

Zvýšení výkonu

Aktualizace SP1 systému Windows Vista obsahuje řadu změn, které mohou zvýšit rychlost a výkon vašeho počítače. Zde je několik oblastí, u nichž došlo k vylepšení:

  • Rychlejší kopírování nebo extrahování souborů z komprimovaného režimu.

  • Lepší využití šířky pásma sítě při procházení sdílených položek v síti.

  • Vyšší výkon funkce Windows ReadyBoost při snižování času, který systém Windows potřebuje k probuzení z úsporného režimu a režimu hibernace.

  • Nižší spotřeba energie při delší nečinnosti obrazovky počítače.

  • Snadnější přihlašování pomocí podnikového počítače, jakým je například přenosný počítač nacházející se mimo podnikovou síť.

  • Rychlejší otevírání velkých obrázkových souborů.

Zvýšení bezpečnosti

Nyní můžete pomocí nástroje BitLocker šifrovat více než pouze jediný oddíl pevného disku počítače. Nástroj BitLocker je k dispozici pouze v systému Windows Vista Enterprise a v systému Windows Vista Ultimate.

Změny ve vyhledávání

Aktualizace SP1 obsahuje důležité změny způsobu, jakým funguje prohledávání počítače v systému Windows Vista. Nyní si můžete vybrat výchozí službu vyhledávání v počítači, podobně jako lze vybrat výchozí vyhledávací službu pro webové prohlížeče a přehrávače médií. Díky aktualizaci SP1 můžete nyní získat nejlepší výsledky hledání v rámci nabídky Start a Průzkumníku systému Windows.

Změny v hlášení paměti (RAM)

Aktualizace SP1 dále mění způsob hlášení paměti RAM (Random Access Memory) instalované v počítači. Před aktualizací SP1 byla velikost uváděné paměti shodná s velikostí paměti, kterou může systém Windows využít. V aktualizaci SP1 velikost uváděné paměti odpovídá paměti, která je skutečně v počítači nainstalována. Máte-li nainstalovánu paměť o velikosti 4 GB, budou nyní funkce jako Systém nebo Informace o výkonu a nástroje v Ovládacích panelech uvádět paměť o velikosti 4 GB. Tuto změnu lze použít pouze v případě, že systém BIOS (Basic Input/Output System) počítače je schopen zobrazit takovou velikost paměti RAM.

Upřesňující informace

Jste-li odborníkem v oblasti IT nebo zkušeným uživatelem, další podrobné informace o aktualizaci SP1 včetně poznámek k verzi, průvodce nasazením aktualizace SP1 a jiných informací na stránce zdrojů aktualizace Service Pack1 systému Windows Vista naleznete na webu Microsoft TechNet. (stránka může být v angličtině).