Co je nového ve správě nastavení napájení

V této verzi systému Windows máte větší kontrolu nad tím, jak počítač používá a spravuje napájení, než kdykoli dříve.

Používání měřiče baterie pro sledování spotřeby energie

K aktivaci jiného plánu napájení můžete použít měřič baterie. I když se měřič baterie používá spíše u mobilních počítačů, může se také zobrazit na pracovní ploše počítače, pokud je počítač připojen do nepřerušitelného zdroje napájení (UPS) s rozhraním USB nebo do jiného zařízení krátkodobé baterie.

Měřič baterie je umístěn v oznamovací oblasti hlavního panelu systému Windows. Díky měřiči baterie můžete snadno sledovat spotřebu energie v průběhu používání mobilního počítače.

Když podržíte ukazatel nad ikonou baterie, zobrazí se procento zbývající energie baterie a plán napájení, který systém Windows používá.

Obrázek ikony baterie zobrazující aktivní plán napájení a zbývající úroveň nabití
Chcete-li zobrazit informace o aktivním plánu napájení a množství zbývající energie v baterii, podržte ukazatel nad ikonou baterie.

Poznámka

  • Řada mobilních počítačů má více než jednu baterii. Chcete-li zobrazit zbývající energii v každé baterii, klepněte na ikonu baterie. Chcete-li zobrazit souhrn energie, podržte ukazatel nad ikonou.

Měřič baterie také označuje, zda je mobilní počítač připojen do elektrické sítě nebo zda je napájen z baterií. Pokud je stav energie baterie na nízké úrovni, měřič baterie zobrazí oznámení přímo nad ikonou baterie.

Ikona baterie mění vzhled podle aktuálního stavu baterie, takže vidíte, kolik energie zbývá. Jestliže je stav baterie nad úrovní 25 %, ikona baterie je zelená. Když stav baterie dosáhne úrovně 25 %, nad zelenou ikonou baterie se objeví žlutý trojúhelník s vykřičníkem (!). Když stav baterie dosáhne nízké úrovně, nad zelenou ikonou baterie se objeví červený kruh s bílým znakem „X“.

Když klepněte na ikonu baterie, měřič baterie zobrazí množství zbývající energie. Z měřiče baterie můžete také přepnout na jiný typ plánu napájení (například z plánu, který optimalizuje výkon systému, na plán, který šetří energii).

Obrázek měřiče baterie zobrazující plány napájení a zbývající úroveň nabití
Měřič baterie

Chcete-li změnit nastavení plánu napájení nebo vybrat plán napájení, který není zobrazen v dialogovém okně Měřič baterií, klepněte na možnost Další možnosti napájení. Další informace naleznete v tématu Měřič baterií: nejčastější dotazy.

Plány napájení

V této verzi systému Windows je nastavení napájení založeno na plánech napájení. Plán napájení je sada hardwarových a systémových nastavení, které spravují způsob, jakým počítač používá energii. Plány napájení pomáhají uspořit energii, maximalizovat výkon systému nebo najít rovnováhu mezi úsporou energie a výkonem. Tři výchozí plány napájení (Rovnováha, Úsporný režim a Vysoký výkon) vyhovují potřebám většiny uživatelů. Můžete změnit nastavení těchto plánů nebo můžete vytvořit vlastní plán, pokud žádný z výchozích plánů nevyhovuje vašim potřebám, a použít jeden z těchto plánů jako výchozí bod.

Poznámka

  • Další plány napájení může poskytnout výrobce počítače.

I když je v této verzi systému Windows ve výchozím nastavení aktivním plánem napájení plán Rovnováha, můžete jako výchozí nastavení vybrat jiný plán napájení. Rozhodnete-li se změnit výchozí plán napájení zpět na plán Rovnováha, je možné tak učinit kdykoli.

V následující tabulce jsou popsány všechny výchozí plány.

Rovnováha

Tento plán vyvažuje spotřebu energie a výkon systému tak, že přizpůsobuje rychlost procesoru počítače vaší činnosti.

Úsporný režim

Tento plán šetří energii mobilního počítače tak, že snižuje výkon systému. Jeho hlavním účelem je maximalizovat výdrž baterie.

Vysoký výkon

Tento plán zajišťuje nejvyšší úroveň výkonu mobilního počítače tak, že přizpůsobuje rychlost procesoru vaší práci nebo činnosti a maximalizuje výkon systému.

Správa nastavení napájení

Všechna nastavení plánu napájení můžete spravovat pomocí ovládacího panelu Možnosti napájení. Můžete dále optimalizovat spotřebu energie počítače a výkon systému změnou pokročilého nastavení napájení. Bez ohledu na to, jaký počet nastavení změníte, můžete je vždy vrátit na původní hodnoty.

Poznámka

  • Další plány napájení a nastavení může poskytnout výrobce počítače.

Vypnutí počítače pomocí tlačítka napájení

V této verzi systému Windows lze počítač vypnout snadno: Pouze klepněte na tlačítko napájení v nabídce Start.

Obrázek tlačítka napájení
Tlačítko napájení

Další informace naleznete v tématu Vypnutí počítače: nejčastější dotazy.