Kdy lze důvěřovat vydavateli softwaru

Tyto informace se týkají aplikací Windows Internet Explorer 7 a Windows Internet Explorer 8.

Vydavatel softwaru je osoba nebo společnost, která se zabývá tvorbou nebo balením softwaru. Vydavatelem může být web, z něhož stahujete soubor nebo prodejce softwaru. Než se rozhodnete, zda budete vydavateli softwaru důvěřovat, položte si následující otázky.

Zobrazit vše

Pochází software z důvěryhodného zdroje?

Vybírejte software od vydavatele, kterému již důvěřujete, například široce uznávané společnosti nebo webu. Uvažujte o společnosti nebo webu, se kterým máte dřívější uspokojivou zkušenost, nebo vám jej doporučila důvěryhodná osoba.

Potřebujete tento software a víte, k čemu je určen?

Některé weby se vás budou snažit přesvědčit, abyste stáhli software, který nepotřebujete. Informujte se o softwaru a zjistěte, proč vás web žádá o jeho stažení.

Je software opatřen digitálním podpisem?

Pokud ano, zkontrolujte, zda je digitální podpis platný, zda je vydavatelem ten, kterého jste čekali, a zda nebyl soubor zfalšován. Digitální podpis lze zobrazit klepnutím na odkaz vydavatele v dialogovém okně zabezpečení aplikace Internet Explorer, které se zobrazí při stažení souboru.

Z digitálního podpisu lze zjistit následující skutečnosti:

  • Zda má software aktuální certifikát. Zkontrolujte, zda nevypršela platnost certifikátu nebo nebyla zrušena, což může naznačovat problém týkající se společnosti nebo softwaru.

  • Identitu vydavatele softwaru.

  • Zda nebyl soubor pozměněn (pravděpodobně virem). Jestliže byl soubor programu změněn, ztrácí digitální podpis platnost. Tato skutečnost bude uvedena ve zprávě o zabezpečení, kterou zobrazíte klepnutím na panel stavu zabezpečení vpravo od panelu Adresa. Zpráva o zabezpečení informuje o tom, kdo je vydavatelem a zda nedošlo k pozměnění (zfalšování) souboru.