Kdy důvěřovat určitému webu

Rozhodnutí o důvěryhodnosti webu závisí částečně na tom, kdo je jeho vydavatelem, jaké informace požaduje a co od webu očekáváte. Pokud si nejste jistí, zda webu důvěřovat, odpovězte si na tyto otázky:

Zobrazit vše

Navštěvujete bezpečný web?

Pokud navštěvujete web se zabezpečeným připojením, budete ho moci určit prostřednictvím certifikátu. Adresa zabezpečeného nebo zašifrovaného webu začíná textem HTTPS místo HTTP a na panelu Adresa se zobrazuje ikona zámku Obrázek ikony zámku. Zabezpečená připojení k určení webu a zašifrování připojení používají certifikáty, aby byl tento web pro hackera hůře viditelný. Další informace o webu získáte také kliknutím na ikonu zámku na panelu Adresa. Další informace o zabezpečených webech naleznete v tématu Jak lze zjistit, zda je online transakce zabezpečená.

Po kliknutí na ikonu zámku na panelu Adresa se zobrazí zpráva o zabezpečení. V závislosti na certifikátu, který web obsahuje, se může zobrazit webová adresa nebo adresa firmy, pro niž byl certifikát vystaven. U certifikátů s rozšířenou platností se panel Adresa zbarví zeleně a obsahuje potvrzený název a adresu vlastníka webu. Certifikáty, které nemají rozšířenou platnost, zobrazují webovou adresu domény. Pokud zpráva o zabezpečení zobrazuje pouze webovou adresu, ujistěte se, že jde o adresu, kterou chcete navštívit. Weby s útoky typu phishing nebo podvodné weby často používají podobné názvy k ošálení návštěvníků tak, aby věřili, že navštěvují důvěryhodný web. Další informace o podvodech typu phishing naleznete v tématu Co je útok typu phishing?

Certifikáty jsou vystaveny společnostmi označovanými jako certifikační autority. Systém Windows obsahuje seznam nejobvyklejších certifikačních autorit. Pokud systém Windows nerozpozná vydavatele certifikátu, zobrazí se varovná zpráva. Systém Windows lze však nakonfigurovat tak, aby důvěřoval jakékoli certifikační autoritě, takže byste neměli spoléhat výhradně na přijetí varovné zprávy, když se může jednat o podvodný web.

Byl web certifikován některou organizací pro důvěryhodnost Internetu?

Organizace pro důvěryhodnost Internetu je společnost, která ověřuje, zda má web prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů (oznámení o způsobu použití osobních informací) a zda web dává uživatelům možnost určit, jak bude s jejich informacemi naloženo. Weby schválené některou organizací pro důvěryhodnost Internetu mohou zobrazit získané certifikační známky, obvykle bývají na domovské stránce či objednacím formuláři. Tyto známky však nejsou zárukou toho, že je web důvěryhodný, znamená to pouze, že splňuje podmínky určené organizací pro důvěryhodnost Internetu. Mimo to, některé weby mohou bez skrupulí zobrazit falešné známky důvěryhodnosti. Pokud nemáte jistotu, že je logo důvěryhodnosti legitimní, kontaktujte organizaci pro důvěryhodnost a zjistěte, zda je u nich web registrován.

Chcete-li o těchto důvěryhodných organizacích získat více informací, můžete přejít na web společnosti TRUSTe společnosti, web společnosti BBB Online, nebo na web WebTrust.

Je vlastníkem webu dobře známá společnost či organizace?

Pokud jste například koupili zboží ve skutečné prodejně a vaše zkušenost byla dobrá, můžete zkusit také web tohoto obchodu. Ale i když společnosti důvěřujete, vždy si přečtěte prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů nebo prohlášení o podmínkách použití webu. Někdy mohou weby společnosti pracovat nezávisle na prodejnách a mohou mít jiné zásady ochrany osobních údajů. Hledejte podmínky, se kterými nesouhlasíte, například požadavek, abyste souhlasili s přijímáním e-mailových nabídek nebo reklam z webu, nebo s tím, že budou vaše informace sdíleny s partnery dané organizace. Pokud vám podmínky nebo chování nevyhovují (nechcete například, aby vás web sledoval nebo aby zobrazoval reklamy), pak tento web nepoužívejte.

Požaduje web osobní informace?

Jste-li požádáni o osobní informace, například čísla kreditních karet nebo bankovní údaje, poskytněte je pouze tehdy, je-li pro to dobrý důvod. Také se ujistěte, že pro zadání těchto údajů je k dispozici zabezpečený formulář. Podívejte se, zda je uvedeno, že budou informace šifrovány a zkontrolujte, zda je na panelu Stav zabezpečení vpravo od panelu Adresa v aplikaci Internet Explorer zobrazena ikona zámku Obrázek ikony zámku (není-li na panelu Adresa žádná ikona, nezadávejte žádné důvěrné informace). Zkuste také zjistit, jaké jsou zásady webu ohledně ukládání informací: Nechávají si v evidenci číslo vaší kreditní karty? Mají partnery, s nimiž sdílejí informace? Dříve než informace poskytnete, měli byste si být jisti, že web používá informace náležitým a bezpečným způsobem.

Lze na maloobchodním webu kontaktovat někoho telefonicky nebo poštou?

Je uvedeno telefonní číslo, na které lze volat v případě problému nebo které lze použít pro zadání objednávky? Je na webu uvedena poštovní adresa? Jsou uvedeny podmínky pro vrácení zboží a jsou přijatelné? Není-li uvedeno telefonní číslo nebo poštovní adresa webu, zkuste kontaktovat společnost prostřednictvím e-mailu a požádejte o tyto informace.

Pokud web neznáte, máte k dispozici jiné informace, podle kterých se můžete rozhodnout?

Pokud web neznáte nebo nemá certifikační známku ochrany osobních údajů, nemusí to vždy znamenat, že mu nelze důvěřovat. Informujte se o webu u spolehlivých přátel či kolegů. Vyhledejte posudky na tento web na Internetu, zda se o něm nezmiňuje některý zdroj, například časopis nebo společnost, kterým důvěřujete. Přečtěte si prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů tohoto webu a další zveřejněné informace (ale mějte na paměti, že se jimi web nemusí vždy řídit).

Web může být nedůvěryhodný, pokud:

  • Vám byl web doporučen v e-mailové zprávě od neznámého uživatele.

  • Obsah webu je nežádoucí, například pornografie nebo protizákonné materiály.

  • Web činí nabídky, které se zdají příliš výhodné, což může být známkou možného podvodu nebo prodeje ilegálních či ukradených produktů.

  • Web láká nabídkou výhodné koupě, ale potom se snaží prodat jiný, dražší produkt nebo službu.

  • Web žádá uživatele o kreditní kartu k ověření totožnosti nebo o osobní informace, které nejsou nezbytné.

  • Jste vyzváni k poskytnutí čísla kreditní karty bez důkazu, že je transakce zabezpečená.