Proč není možné nalézt soubor, který hledám?

Zde naleznete některá řešení, která můžete zkusit, pokud máte potíže s vyhledáním souboru nacházejícího se v počítači.

Zobrazit vše

Ujistěte se, že jste slovo či slova zadali správně.

Je možné, že jste slovo či sousloví, které hledáte, napsali špatně.

Ujistěte se, že termín pro vyhledání je ze začátku slova.

Vyhledávací pole vyhledává pouze text ze začátku slova. Pokud například napíšete cykl, budou vyhledány slova cyklus, cykly, můj cyklus a nový cyklus, nikoliv však bicykl. Systém Windows vyhledá všechna slova vyskytující se za následujícími znaky:

Název Znak
Název

Mezera

Znak

Název

Období

Znak

.

Název

Pomlčka

Znak

-

Název

Podtržítko

Znak

_

Název

Ampersand

Znak

&

Název

Závorky

Znak

( ) [ ] { }

Název

Lomítko

Znak

\ /

Při hledání lze také použít zástupný znak *, jenž zastupuje libovolné písmeno nebo slovo. Pomocí zástupného znaku je možné vyhledat znaky na libovolném místě ve slově nebo libovolné slovo ve slovním spojení. Dále uvádíme několik příkladů použití zástupných znaků při vyhledávání:

Příklad Význam
Příklad

*

Význam

Vyhledá všechny soubory v tomto umístění.

Příklad

*.txt

Význam

Vyhledá všechny soubory s příponou názvu souboru TXT.

Příklad

*kl

Význam

Vyhledá všechny soubory obsahující znaky kl, například cyklus, bicykl a nový cyklus.

Ujistěte se, že hledáte ve správném umístění.

Je možné, že slovo, které jste zadali pro vyhledání, je správné, ovšem hledané soubory se nacházejí v jiném umístění. Po dokončení hledání systém Windows zobrazením odkazů v seznamu souborů nabídne možnost rozšířit hledání na další umístění.

Obrázek rozbalené možnosti hledání
Možnost rozšířeného hledání

Pokud chcete rychle rozšířit hledání, můžete klepnout na nové umístění, které může obsahovat hledaný soubor.

Prohledejte všechna umístění.

Do prohledávání jsou obvykle zahrnuty pouze soubory, jež jsou indexovány. Indexování zlepšuje účinnost vyhledávání tím, že zaznamenává názvy a důležité vlastnosti většiny souborů uložených v počítači. Pokud chcete vyhledat soubory, jež nejsou indexovány, například soubory nenacházející se v osobní složce nebo systémové soubory, můžete změnit umístění pro hledání.

  1. Otevřete okno pro vyhledávání stisknutím klávesy systému Windows - klávesa s logem Obrázek klávesy s logem systému Windows +F.

  2. Klepněte na možnost Rozšířené hledání.

  3. Klepněte na seznam Umístění a potom na možnost Všude.

  4. Pokud chcete vyhledat skryté a systémové soubory, zaškrtněte políčko Zahrnout neindexované, skryté a systémové soubory.

Zjednodušení hledaného výrazu.

Čím kratší je hledaný výraz, tím pravděpodobnější jsou užitečné výsledky. Pokud hledáte "Faktury listopad", vyhledají se pouze soubory obsahující obě tato slova, nikoliv soubory obsahující pouze slovo "listopad" nebo slovo "faktury".

Ujistěte se, že booleovské operátory AND či OR jsou napsány velkými písmeny.

Pokud ve vyhledávacím poli používáte speciální výrazy jako AND a OR (můžete například vyhledat faktury z listopadu zadáním "listopad AND faktura"), musíte je napsat velkými písmeny. V opačném případě bude vyhledávací pole pole vyhledávat výrazy "and" a "or" v názvech souborů. Takto vypadání hledání zpráv z listopadu ve vyhledávacím poli:

Obrázek hledání souborů obsahujících text Nov a zpráva
Příklad hledání souborů obsahujících výrazy "list" a "zpráva"

Pokud zapnete vyhledávání v přirozeném jazyce, nemusíte slova AND a OR psát velkými písmeny. Další informace naleznete v tématu Tipy pro vyhledávání souborů.

Zkontrolujte, zda soubor nepatří jinému uživateli.

Z důvodu ochrany osobních údajů jsou v indexu uloženy pouze vaše vlastní soubory, takže podle výchozího nastavení se vyhledávají jenom vaše soubory. Pokud zjistíte, že soubor patří jinému uživateli, pozměňte hledání následujícím způsobem, pokud se ve výsledcích hledání mají zobrazit i soubory jiných uživatelů:

  1. Otevřete složku obsahující soubor jiného uživatele, který chcete vyhledat. Většinou se jedná o složku C:\Users\Uživatel, kde Uživatel je jméno osoby, jejíž soubory hledáte. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  2. Proveďte hledání. Nyní budou soubory tohoto uživatele součástí výsledků hledání.