Pokud si všimnete, že se počítač vypíná pomalu (nebo vůbec), zapíná se pomalu nebo jej nelze přepnout do režimů pro úsporu energie, může to být způsobeno tím, že určitý program nebo ovladač zařízení narušuje nastavení napájení systému Windows. Tyto programy nebo ovladače zařízení můžete najít pomocí ovládacího panelu Hodnocení výkonu a nástroje.

Postup zjištění problémů s výkonem

  1. Otevřete ovládací panel Hodnocení výkonu a nástroje klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Hodnocení výkonu a nástroje.

  2. Klepněte na odkaz Rozšířené nástroje.

  3. V části Potíže s výkonem klepněte na některou z uvedených potíží.

  4. Zobrazené dialogové okno obsahuje informace o tom, které programy nebo ovladače způsobují problémy.

Zobrazit vše

Program nebo ovladač zabraňuje počítači v rychlém zapnutí

Zkuste problém řešit pomocí následujících postupů:

  • Proveďte správu programů, které se spouštějí při spuštění. Některé programy se spouštějí automaticky při spuštění systému Windows. Pokud se spouští příliš velké množství těchto programů, mohou zpomalit počítač. Pokud chcete zakázat spouštění těchto programů při spuštění a vylepšit výkon, použijte program Windows Defender. Další informace naleznete v tématu Jak zabránit automatickému spouštění programu při spuštění systému Windows.

  • Zkontrolujte, zda výrobce programu nebo ovladače neposkytuje aktualizaci. Novější verze programu může obsahovat řešení problému.

Program nebo ovladač zabraňuje počítači v rychlém vypnutí

Zkuste problém řešit pomocí následujících postupů:

  • Před vypnutím počítače program zavřete. Je možné, že k problému dojde, jen pokud je program spuštěný. Zkuste program před vypnutím systému Windows zavřít a zkontrolujte, zda se počítač vypne správně.

  • Zkontrolujte, zda výrobce programu nebo ovladače neposkytuje aktualizaci. Novější verze programu může obsahovat řešení problému.

Pokud se nepodaří zmíněnými postupy problém vyřešit, program nebo ovladač pravděpodobně není kompatibilní se systémem Windows. Pokud jste program nebo zařízení instalovali sami a už jej (nebo je) nepoužíváte, zvažte odebrání zařízení nebo odinstalování programu nebo ovladače.