Je-li váš počítač součástí sítě nějaké organizace, například školy, státního úřadu nebo podniku, váš správce systému pravděpodobně znepřístupnil nebo dokonce odstranil určitá nastavení pomocí Zásad skupiny. Zásady skupiny jsou funkcí systému Windows, která správcům systému umožňuje řídit uživatelské přístupy k funkcím systému Windows. Máte-li podezření, že funkce Zásady skupiny vám brání provést změnu v nastavení, k němuž potřebujete mít přístup, kontaktujte správce systému.

Jestliže váš počítač není součástí sítě, mohl uživatel s oprávněním správce upravit Zásady skupiny ve vašem počítači za účelem odstranění přístupu k některým nastavením. V takovém případě kontaktujte správce počítače a požádejte ho o úpravu nastavení, které chcete změnit.

Podrobné technické informace o Zásadách skupiny najdete na stránkách společnosti Microsoft pro odborníky v oblasti IT.