Program Windows Mail: nastavení účtu od začátku do konce

Nastavení e‑mailu se velmi podobá nastavení nového počítače: provádíte jej pouze jednou. Po konfiguraci e‑mailových účtů v programu Windows Mail se již nebudete muset tímto znovu zabývat — pokud ovšem neotevřete nový e‑mailový účet.

Program Windows Mail umožňuje odesílat a přijímat zprávy z více e‑mailových účtů. Program Windows Mail lze nastavit pro práci s různými typy poskytovatelů, od největších a nejznámějších e‑mailových služeb až po úplně nejmenší poskytovatele služeb Internetu.

Správa více e‑mailových účtů je jednodušší, protože každý účet v programu Windows Mail je zřízen ve vlastní složce. Zprávy ze všech e‑mailových účtů lze zkontrolovat najednou klepnutím na jediné tlačítko. Nejprve však bude nutné v programu Windows Mail nastavit postupně jednotlivé e‑mailové účty.

Obrázek obrazovky Účty v Internetu v programu Windows Mail
V programu Windows Mail můžete přidávat více e‑mailových účtů a odesílat a přijímat e‑maily pro každý z nich z jednoho umístění

Nenechte se zmást

Před nastavením programu Windows Mail začněte se shromažďováním následujících informací pro jednotlivé e‑mailové účty. Během procesu nastavení bude třeba zadat tyto informace:

 • E‑mailovou adresu a heslo.

 • Typ e‑mailového serveru, který používá vaše e‑mailová služba.

 • Adresa serverů příchozí a odchozí elektronické pošty používaných vaším poskytovatelem e-mailových služeb.

Snad téměř každý uživatel zná svoji e‑mailovou adresu a heslo, mnoho lidí si však neví rady v případě, že jsou vyzváni k zadání informací ohledně serverů elektronické pošty. Nejjednodušším způsobem je získat některé základní informace od svého pokytovatele e‑mailových služeb ještě předtím, než začnete přidávat účty do programu Windows Mail.

Typy e‑mailových serverů

Program Windows Mail podporuje tři typy e‑mailových serverů. Podrobnosti ohledně těchto typů serverů není třeba znát; potřebujete pouze zjistit, který z nich používá vaše e‑mailová služba pro příchozí a odchozí e‑maily:

 • Servery POP3 (Post Office Protocol). Tento typ serveru používá většina e‑mailových služeb a poskytovatelů služeb Internetu, zvláště pro osobní e‑mailové účty. Tyto servery ukládají příchozí e-mailové zprávy, které zůstávají na serveru až do chvíle, kdy uživatel zkontroluje e-mail. Pak jsou přesunuty do jeho počítače. Při kontrole e-mailu jsou zprávy obvykle odstraněny ze serveru.

 • Servery IMAP (Internet Message Access Protocol). Tyto servery umožňují práci s e‑mailovými zprávami, aniž by bylo nutné je nejprve stáhnout do počítače. Zobrazení zpráv v náhledu, jejich odstranění a uspořádání je možné provádět přímo na e‑mailovém serveru. Jejich kopie zůstanou uloženy na serveru, dokud je uživatel neodstraní. Protokol IMAP se běžně používá pro podnikové e-mailové účty.

 • Servery SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Tento server pro odchozí poštu zajišťuje odesílání e‑mailových zpráv do Internetu. Server SMTP zpracovává pouze odchozí elektronickou poštu a používá se ve spojení se serverem příchozí elektronické pošty POP3 nebo IMAP.

Servery příchozí a odchozí elektronické pošty

Pokud znáte typ e‑mailového serveru, který využívají vaše jednotlivé e‑mailové účty, je třeba zjistit adresu jeho serverů příchozí a odchozí elektronické pošty. Během instalace budete programem Windows Mail vyzváni k zadání adresy jednotlivých e‑mailových serverů. Na výběr máte pouze dva typy serverů příchozí pošty: POP3 nebo IMAP.

Obrázek obrazovky pro nastavení e‑mailových serverů v programu Windows Mail
Před nastavením e‑mailového účtu v programu Windows Mail musíte znát adresy serverů příchozí a odchozí elektronické pošty, které používá váš poskytovatel e-mailových služeb.

POP3 je nejběžnějším typem serveru příchozí elektronické pošty pro osobní e‑mailové účty. SMTP je pouze typem serveru odchozí elektronické pošty, který spolupracuje s programem Windows Mail, takže obvykle ani není třeba kontrolovat typ odchozího serveru pošty s vaším poskytovatelem e‑mailových služeb. Téměř všechny osobní e‑mailové účty — s výjimkou webového e‑mailu — používají pro odchozí e‑maily server SMTP.

Adresy e‑mailových serverů mají obvykle stejný formát. Adresy serverů většiny poskytovatelů služeb internetu (v tomto příkladu jako "mujposkytovatel") vypadají takto:

 • Server příchozí pošty: pop.mujposkytovatel.com (nebo imap.mujposkytovatel.com, pokud používají server IMAP)

 • Server odchozí pošty: smtp.mujposkytovatel.com

Název mujposkytovatel z výše uvedeného příkladu můžete nahradit názvem svého poskytovatele služeb internetu. Pokud se to nepodaří, obraťte se na svého poskytovatele služeb internetu. Dotazy ohledně adres e‑mailových serverů patří mezi ty, které poskytovatelé e‑mailových služeb dostávají nejčastěji. Z tohoto důvodu poskytovatelé tyto informace obvykle zveřejňují na svém webu v části věnované podpoře.

Zde jsou adresy serverů některých z nejznámějších e‑mailových služeb:

 • Yahoo!: pop.mail.yahoo.com (příchozí) a smtp.mail.yahoo.com (odchozí)

 • AOL: imap.aol.com (příchozí) a smtp.aol.com (odchozí)

 • Gmail: pop.gmail.com (příchozí) a smtp.gmail.com (odchozí)

Nakonec je třeba vědět, zda server odchozí elektronické pošty vyžaduje ověření, protože při nastavování nového e‑mailového účtu v programu Windows Mail existuje pro tuto funkci zaškrtávací políčko. Není-li možné získat odpověď od poskytovatele e‑mailových služeb, pokuste se odeslat jednu zkušební zprávu se zaškrtnutím tohoto políčka a druhou zprávu se zrušením zaškrtnutí, abyste zjistili, která možnost je funkční.

Poznámka:

 • Některé e‑mailové služby, jako je například Yahoo! Mail, vyžadují prémiové předplacení přístupu přes protokol POP3.

Webové e‑maily a služba Windows Live Mail

Mnoho uživatelů chce vědět, zda mohou odesílat a přijímat službu Windows Live Hotmail v programu Windows Mail. Odpověď je ne. Program Windows Mail nepodporuje servery HTTP využívané službou Hotmail a jinými webovými e‑mailovými službami.

Je však možné nastavit službu Hotmail a další webové e‑mailové účty tak, aby fungovaly se službou Windows Live Mail. Můžete tak ukládat a číst zprávy služby Hotmail i v případě, že nejste připojeni k Internetu.

Služba Windows Live Mail je upgradem programu Windows Mail – poštovní aplikace, která je součástí systému Windows Vista. Chcete-li tento program stáhnout, přejděte na web Windows Live Mail.

Máte-li problémy při konfiguraci e‑mailových účtů pomocí programu Windows Mail, můžete namísto toho použít službu Windows Live Mail, která dokáže automaticky nakonfigurovat řadu známých e‑mailových služeb včetně služby Windows Live Hotmail, Yahoo!, AOL a Gmail.

Služba Windows Live Mail rovněž spolupracuje s e‑mailovými službami jiných poskytovatelů e‑mailových služeb a služeb internetu, i když bude nutné tyto účty nakonfigurovat ručně.

Podrobný postup

Jakmile máte k dispozici požadované informace pro jednotlivé e‑mailové účty, můžete začít s nastavením programu Windows Mail. Zde je uveden postup přidání e-mailového účtu do programu Windows Mail:

 1. Spusťte program Windows Mail klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Mail.

 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Účty.

 3. Klepněte na tlačítko Přidat.

  Obrázek obrazovky Vybrat typ účtu v programu Windows Mail
  Po klepnutí na tlačítko Přidat v obrazovce Účty v Internetu zobrazí program Windows Mail dotaz na typ účtu, který chcete přidat
 4. Klepněte na položku E‑mailový účet, poté na tlačítko Další a dále postupujte podle pokynů.

Po zadání všech informací ohledně konkrétního e‑mailového účtu opakujte tento postup u všech e‑mailových účtů, které chcete nastavit.

Poznámka:

 • Během nastavení budete vyzváni ke zvolení zobrazovaného jména. Zde budete chtít pravděpodobně zadat namísto e‑mailové adresy své skutečné jméno, protože právě toto jméno se zobrazí přijemcům v případě, že jim odešlete e‑mailovou zprávu.

Čtení zpráv diskusních skupin

Progarm Windows Mail neslouží jen k odesílání e‑mailů. V programu Windows Mail lze rovněž číst zprávy diskusních skupin. Diskusní skupiny jsou diskusní fóra v Internetu, kde se ve skupinách shromažďují uživatelé se společnými zájmy, aby spolu hovořili o všem možném od softwaru přes zábavné knihy až po politiku.

Na rozdíl od e-mailových zpráv, které jsou viditelné jen pro odesílatele a určené příjemce, může zprávy diskusní skupiny číst každý, kdo si zobrazí příslušnou diskusní skupinu. Diskusní skupiny jsou mezinárodního rozsahu s účastníky ze všech koutů Internetu.

K zobrazení zpráv diskusní skupiny budete potřebovat program pro čtení příspěvků, jakým je například program Windows Mail. Další informace o způsobu čtení zpráv diskusních skupin pomocí programu Windows Mail naleznete v tématu Přihlášení k odběru diskusní skupiny.