Ke všem funkcím a tlačítkům v programu Windows Media Center můžete přistupovat pouze pomocí klávesnice. Aplikace Windows Media Center poskytuje celou řadu klávesových zkratek pro častěji používané příkazy a tlačítka, které lze použít k ovládání aplikace Windows Media Center pomocí klávesnice nebo maker.

Následující tabulky uvádí různé klávesové zkratky používané v rámci aplikace Windows Media Center.

Zobrazit vše

Použití zkratek k ovládání klávesnice

Následující tabulka obsahuje způsoby použití zkratek k ovládání klávesnice.

Akce
Použijte tuto klávesovou zkratku

Otevření aplikace Windows Media Center nebo návrat na obrazovku start aplikace Windows Media Center

Klávesa s logem Windows+ALT+ENTER

Zavření aplikace Windows Media Center

ALT+F4

Souhlas s výběrem

ENTER

Návrat na předchozí obrazovku

BACKSPACE

Přechod na první položku v seznamu

HOME

Přechod na poslední položku v seznamu

END

Přechod na další stránku

PAGE DOWN

Návrat na předchozí stránku

PAGE UP

Pohyb vlevo, vpravo, nahoru nebo dolů

Klávesy se šipkami

Vstup a výstup z režimu okna

ALT+ENTER

Použití zkratek k ovládání zvuku

Následující tabulka obsahuje způsoby použití zkratek k ovládání zvuku.

Akce
Použijte tuto klávesovou zkratku

Ztlumení zvuku

F8

Zeslabení zvuku

F9

Zesílení zvuku

F10

Zapnutí nebo vypnutí zobrazení titulků

CTRL+SHIFT+C

Přechod do složky Hudba

CTRL+M

Přehrání zvukového souboru nebo skladby

CTRL+SHIFT+P

Pozastavení nebo pokračování zvukového souboru nebo skladby

CTRL+P

Opakované přehrání zvukového souboru nebo skladby

CTRL+B

Skok na další skladbu

CTRL+F

Rychlé převinutí skladby vpřed

CTRL+SHIFT+F

Kopírování disku CD

CTRL+R

Zobrazení místní nabídky

CTRL+D

Použití zkratek k ovládání televize

Následující tabulka obsahuje způsoby použití zkratek k ovládání televize.

Akce
Použijte tuto klávesovou zkratku

Přechod na Nahrané televizní pořady

CTRL+O

Přechod na program televize

CTRL+G

Přechod na Živé televizní vysílání

CTRL+T

Nahrání televizního pořadu

CTRL+R

Pozastavení nebo pokračování živého nebo nahraného televizního vysílání

CTRL+P

Ukončení nahrávání nebo ukončení přehrávání televizního pořadu

CTRL+SHIFT+S

Pokračování v přehrávání televizního pořadu

CTRL+SHIFT+P

Převinutí živého nebo nahraného televizního pořadu vzad

CTRL+SHIFT+B

Rychlé převinutí živého nebo nahraného televizního vysílání vpřed

CTRL+SHIFT+F

Skok zpět

CTRL+B

Skok vpřed

CTRL+F

Zobrazení místní nabídky

CTRL+D

Přechod na další kanál

PAGE UP

Návrat na předchozí kanál

PAGE DOWN

Použití zkratek k přehrávání rádia

Následující tabulka obsahuje způsoby použití zkratek k přehrávání rádia.

Akce
Použijte tuto klávesovou zkratku

Přechod na Rádio

CTRL+A

Pozastavení nebo pokračování živého vysílání rádia

CTRL+P

Ukončení živého vysílání rádia

CTRL+SHIFT+S

Pokračování v přehrávání rádia

CTRL+SHIFT+P

Skok zpět

CTRL+B

Skok vpřed

CTRL+F

Zobrazení místní nabídky

CTRL+D

Použití zkratek k zobrazování obrázků

Následující tabulka obsahuje způsoby použití zkratek k zobrazování obrázků.

Akce
Použijte tuto klávesovou zkratku

Přechod na složku Obrázky

CTRL+I

Přiblížení obrázku použitím příkazu Podrobnosti obrázku

ENTER

Přehrání prezentace

CTRL+SHIFT+P

Ukončení prezentace

CTRL+SHIFT+S

Pozastavení prezentace

CTRL+P

Skok zpět na předchozí obrázek

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA VLEVO

Skok vpřed na další obrázek

ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA VPRAVO

Zobrazení místní nabídky

CTRL+D

Použití zkratek k přehrávání videa

Následující tabulka obsahuje způsoby použití zkratek k přehrávání videa.

Akce
Použijte tuto klávesovou zkratku

Přechod do složky Video

CTRL+E

Přehrání

CTRL+SHIFT+P

Pozastavení

CTRL+P

Zastavení

CTRL+SHIFT+S

Převinutí zpět

CTRL+SHIFT+B

Rychlé převinutí vpřed

CTRL+SHIFT+F

Skok zpět

CTRL+B

Skok vpřed

CTRL+F

Použití zkratek k přehrávání disků DVD

Následující tabulka obsahuje způsoby použití zkratek k přehrávání disků DVD.

Akce
Použijte tuto klávesovou zkratku

Přechod na nabídku disku DVD

CTRL+SHIFT+M

Přehrání

CTRL+SHIFT+P

Pozastavení

CTRL+P

Zastavení

CTRL+SHIFT+S

Převinutí zpět

CTRL+SHIFT+B

Rychlé převinutí vpřed

CTRL+SHIFT+F

Návrat na předchozí kapitolu

CTRL+B

Přechod na další kapitolu

CTRL+F

Změna úhlu disku DVD

Klávesy se šipkami

Změna výběru zvuku disku DVD

CTRL+SHIFT+A

Změna výběru titulek disku DVD

CTRL+U