Zde jsou uvedeny odpovědi na nejčastější dotazy týkající se knihovny programu Windows Media Player. Pokud zde není uvedena otázka, která vás zajímá, naleznete více informací v online tématu Windows Media Player, nejčastější dotazy.

Zobrazit vše

Co to je knihovna a jak ji lze prohlížet?

Knihovna je umístění v přehrávači, které obsahuje seznam veškeré hudby, videosnímků a obrázků v počítači. Umožňuje vám snadno vyhledat a přehrát digitální mediální soubory, stejně jako vybrat obsah, který chcete vypálit na disk CD nebo synchronizovat na přenosný hudební přehrávač.

Pokud chcete zobrazit knihovnu, spusťte přehrávač a potom klepněte na kartu Knihovna.

Jak mohu zobrazit obrázky, videozáznamy nebo televizní programy v knihovně?

Když klepnete na kartu Knihovna, přehrávač zobrazí mediální kategorii, kterou jste si prohlíželi naposledy (například kategorii Hudba). Pokud vyberete jinou mediální kategorii, například Obrázky, Video nebo Nahrané pořady, můžete zobrazit jiný druh médií v knihovně.

Chcete-li vybrat jinou kategorii, klepněte na tlačítko Vybrat kategoriiObrázek tlačítka Vybrat kategorii a potom na kategorii, kterou chcete zobrazit (například Obrázky).

Tlačítko Vybrat kategorii se nachází v levém horním rohu přehrávače (přímo pod tlačítky Zpět a Vpřed). Ikona tlačítka se mění v závislosti na tom, jaká kategorie je vybraná (je-li například vybraná kategorie Hudba, ikona vypadá jako hudební nota).

Jak lze do knihovny přidávat obsah?

Informace o přidávání obsahu do knihovny naleznete v tématu Přidání položek do knihovny.

Čím se knihovna liší od složek Hudba, Video nebo Obrázky v systému Windows?

Složky Hudba, Video a Obrázky systému Windows obsahují skutečné soubory v počítači, zatímco knihovna přehrávače obsahuje odkazy na tyto soubory. Knihovna umožňuje lépe řídit způsob uspořádání a používání digitálního mediálního obsahu než složky systému Windows.

Obsahuje knihovna kopie digitálních mediálních souborů nebo pouze odkazy na soubory?

Knihovna je databáze, která obsahuje odkazy na digitální mediální soubory v počítači. Neobsahuje skutečné digitální mediální soubory ani kopie těchto souborů. Pokud chcete zjistit, kde jsou položky uvedené v knihovně skutečně uložené v počítači, přejděte na téma Nalezení položek v knihovně, které uvádí postup, jak zjistit, kde je v počítači uložen soubor uvedený v knihovně.

Jak lze přesunout knihovnu z jednoho počítače do jiného?

Knihovna je databáze, která zahrnuje odkazy na digitální mediální soubory v počítači. Jedním z důvodů, proč nelze přesunout knihovnu z jednoho počítače do jiného, je fakt, že odkazy v databázi by nebyly nadále správné.

Pokud chcete replikovat aktuální knihovnu do jiného počítače, musíte do tohoto počítače nakopírovat digitální mediální soubory a přidat tyto soubory do nové knihovny. Další informace o přidávání obsahu do knihovny naleznete v tématu Přidání položek do knihovny.